To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

 

Nasza szkoła jest miejscem, w którym proces uczenia się - nauczania stanowi radosne i twórcze przeżycie dla uczniów i nauczycieli. Osiągamy to, stosując odpowiednie metody nauczania, dzięki którym pomagamy każdemu uczniowi odnaleźć w nim "talenty i uzdolnienia" i rozwinąć je na miarę swoich możliwości i aspiracji

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Stwarzamy każdemu uczniowi optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości, potrzeb i aspiracji. Jesteśmy szkołą opartą na zasadzie partnerstwa, tolerancji, przyjaźni i wzajemnej pomocy, której wizerunek kształtują uczniowie, nauczyciele i rodzice.

Drogowskazem naszych działań jest uniwersalny i ponadczasowy system wartości zawarty w twórczości Patrona - Zbigniewa Herberta. Słowa Poety „Bądź wierny Idź” z utworu „Przesłanie Pana Cogito” wyznaczają kierunek naszej pracy dydaktyczno-wychowawczej. Rozwijamy i kształtujemy takie postawy jak: wierność, uczciwość prawość, przyjaźń, odpowiedzialność, wolność, i pokazujemy, jak je przenieść w przyszłość – w środowisku, regionie, kraju, świecie.

 

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Zadania szkoły w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności, wychowania oraz profilaktyki