folder str1 2023 luty

sukcesy sp45

kolagefree

Zajęcia z robotyki i programowania

Są to zajęcia rozwijające kreatywność z informatyki prowadzone z wykorzystaniem zestawów Abilix Krypton 4. Zajęcia są realizowane jako dodatkowe dla uczniów z klas 2, 3, 5 i 6. Cieszą się one dużym zainteresowaniem, a radość i pasja z jaką dzieci konstruują kolejne roboty utwierdza w przekonaniu, że zasadna była inwestycja w zakup wysokiej klasy sprzętu, na którym pracujemy. Zajęcia są prowadzone w formie cotygodniowych, dwugodzinnych spotkań realizowanych w 8-osobowych grupach. Każda grupa realizuje od sześciu do dziewięciu takich spotkań. Zajęcia prowadzi p. Arkadiusz Majewski.

Elektroniczna rekrutacja do klas pierwszych - KLIKNIJ

Zajęcia świetlicowe

Świetlica szkolna jest miejscem, w którym uczniowie naszej szkoły mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas przed i po lekcjach. Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30- 17.00.

Celem świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom opieki w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych, pomoc w nauce, zapewnienie warunków do rekreacji, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień. Uczniowie uczęszczający do świetlicy biorą udział w zajęciach plastycznych, czytelniczych, muzyczno-ruchowych oraz swobodnych zabawach i grach stolikowych zgodnie z zainteresowaniami. Dzieci mają również możliwość oglądania ulubionych filmów, programów czy słuchania muzyki. Wśród wielu różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym oraz muzyczno-ruchowym. Prace uczniów eksponowane są na gazetkach ściennych jak również na stronie internetowej szkoły, natomiast zajęcia muzyczno-ruchowe prezentujemy w poniższym filmie.

W imieniu wychowawców świetlicy-Magdalena Kukier.

 Elektroniczna rekrutacja do klas pierwszych - KLIKNIJ

Szanowni Państwo rodzice,

Drodzy uczniowie przyszłych klas pierwszych!

Ze względu na trwającą pandemię koronawirusa w tym roku szkolnym nie możemy Was zaprosić na tradycyjny Dzień Otwarty Szkoły. Nie rezygnujemy jednak z możliwości pokazania Wam naszej szkoły. Wobec tego wykorzystujemy multimedialne techniki i środki porozumiewania się na odległość. Zapraszamy Was do obejrzenia w formie video wybranych zajęć, które realizujemy w naszej szkole. W tym tygodniu zajęcia świetlicowe.
Świetlica szkolna jest miejscem, w którym uczniowie naszej szkoły mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas przed i po lekcjach. Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30- 17.00.

Celem świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom opieki w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych, pomoc w nauce, zapewnienie warunków do rekreacji, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień. Uczniowie uczęszczający do świetlicy biorą udział w zajęciach plastycznych, czytelniczych, muzyczno-ruchowych oraz swobodnych zabawach i grach stolikowych zgodnie z zainteresowaniami. Dzieci mają również możliwość oglądania ulubionych filmów, programów czy słuchania muzyki. Wśród wielu różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym oraz muzyczno-ruchowe. Prace uczniów eksponowane są na gazetkach ściennych jak również na stronie internetowej szkoły, natomiast zajęcia muzyczno-ruchowe prezentujemy w filmie.

W imieniu wychowawców świetlicy-Magdalena Kukier.

Zajęcia taneczne

Zajęcia taneczne realizowane są dla klas 1-4 oraz 5-8. Podczas treningów nasi uczniowie mają okazję poznać różnorodne formy tańca, doskonalić swoje talenty oraz rozwijać sprawność fizyczną. Dzięki utworzonym zespołom, uczą się współpracy, zdrowej rywalizacji a także zyskują poczucie własnej i grupowej wartości. Swoje talenty prezentują na wszelkiego rodzaju uroczystościach szkolnych i profesjonalnych turniejach tańca. 

Serdecznie zapraszam do Naszego Tanecznego Świata w SP 45 w Lublinie.

Prowadząca p. Agnieszka Bartkow-Lewandowska.

 

Zajęcia sportowe z koszykówki

Historia dziewczęcych klas profilowanych sięga 2014 roku. Wtedy utworzona została klasa żeńska o profilu koszykówki złożona z kończących właśnie naukę uczennic klas III. Od samego początku dziewczęta bardzo ciężko pracowały na treningach szkolnych łącząc je z nauką na wysokim poziomie. Patronat nad naszą drużyną objął Klub AZS UMCS Lublin wpisując wszystkie trenujące dziewczyny w poczet zawodniczek wielkiej koszykarskiej rodziny. Bardzo częstym elementem są wspólne treningi z zawodniczkami ekstraligowej drużyny AZS UMCS  Pszczółka  Lublin, a my jako drużyna wspólnie uczestniczymy w meczach starszych koleżanek. Od początku drużyna odnosiła duże sukcesy sportowe w Lublinie, będąc wielokrotnie mistrzem miasta Lublin na każdym poziomie klasowym. Pasja i sukcesy dziewcząt trwają do dziś…

W roku szkolnym 2020/2021 zajęcia sportowe z koszykówki dziewcząt prowadzone są na poziomie klas IV – V (16 dziewcząt prowadząca p. Olena Proshchenko), a na poziomie klas VI – VIII w ramach programu Ministerstwa Sportu- Koszykarskie Ośrodki Szkolenia Sportowego Młodzieży-również 16 zawodniczek prowadzonych przez trenerów p. Sławomira Deptę oraz p. Pawła Danielczuka (zajęcia z lekkiej atletyki). Zajęcia dla grupy młodszej odbywają się trzy razy w tygodniu, grupa starsza KOSSM trenuje w systemie zajęć porannych ( 3) i zajęć popołudniowych ( 3 ).

Dziewczyny odnoszą sukcesy na poziomie miasta Lublin, województwa lubelskiego, a Laura Poleszak z kl. 7a została powołana do kadry Polski.

Zajęcia lekcyjne w klasie pierwszej

Podążamy za dziećmi, dajemy im przestrzeń i jesteśmy dla nich, aby one mogły być sobą. Zaangażowanie i chęć udziału w lekcjach to w naszych klasach najmocniejszy punkt programu. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach, ponieważ pozwalamy im mówić i działać, dając im przestrzeń do uczenia się. Najpierw ćwiczymy powoli. Z czasem, gdy nabierają potrzebnych umiejętności i kompetencji, jest coraz łatwiej i tym samym szybciej. Najbardziej zależy nam na jakości, a nie na ilości. Najważniejszymi kompetencjami jakie chcemy kształtować u naszych uczniów są współpraca, samodzielność i odpowiedzialność. Kroczek po kroczku, tak jak z matematyką, czytaniem czy pisaniem - dojdziemy do wprawy, bo wiemy, że możemy na siebie liczyć.

Dorota Sękowska, wychowawczyni.