30 LAT NASZEJ SZKOŁY

W czwartek 30 listopada 2017 roku cała nasza szkolna społeczność świętowała Jubileusz 30 – lecia Szkoły Podstawowej nr 45 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie. O godzinie 10.00. w sali gimnastycznej rozpoczęła się uroczysta akademia, na której zgromadzili się wszyscy uczniowie naszej szkoły, ich rodzice, nauczyciele, pracownicy administracji, Dyrekcja szkoły oraz Goście specjalni – emerytowani nauczyciele i byli pracownicy SP 45.

Uroczystość rozpoczęła się częścią oficjalną. Po wprowadzeniu na salę sztandaru szkoły wszyscy zebrani odśpiewali hymn państwowy. Następnie głos zabrał dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 – pan Wojciech Kalicki, który serdecznie powitał wszystkich zebranych Gości, podziękował za minione 30 lat wspólnej pracy oraz złożył najlepsze życzenia zdrowia oraz wszelkiej pomyślności zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Kolejno z krótkim przemówieniem wystąpiła Przewodnicząca Rady Rodziców. Odczytano też list od Samorządu Uczniowskiego zawierający podziękowania i jubileuszowe gratulacje.

Następnym punktem uroczystości była prezentacja multimedialna przedstawiająca historię i różne ciekawostki z życia naszej szkoły pt. „30 lat minęło…”. Zebrani z łezką w oku przypomnieli sobie najważniejsze wydarzenia z życia szkoły, począwszy od jej budowy poprzez nadanie imienia, inne ważne uroczystości, imprezy, sukcesy i radości. 

Kolejno pan dyrektor Wojciech Kalicki i pani dyrektor Danuta Gromczyńska wręczyli listy gratulacyjne i upominki szanownym Jubilatom za 30 lat pracy, a także emerytowanym nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi przybyłym na uroczystość. Następnie wręczone zostały dyplomy i nagrody uczniom – laureatom konkursu „Moja Szkoła”. Na zakończenie części oficjalnej wszyscy obecni i emerytowani pracownicy Szkoły Podstawowej nr 45 zostali uwiecznieni na wspólnym pamiątkowym zdjęciu jubileuszowym.

Później nastąpiła oczekiwana niecierpliwie przez najmłodszych część artystyczna spotkania. Na jubileuszowy koncert życzeń dedykowany pracownikom, którzy przepracowali 30 lat, złożyły się, m.in.: występy zespołów tanecznych, recytacje, występ chóru szkolnego, pokaz tańca towarzyskiego, pokaz gimnastyczny. Całość zakończył wspólny śpiew utworów „30 lat minęło…” oraz „Plurimos Annos”.

Po uroczystej akademii zaproszeni Goście wraz z Dyrekcją oraz pracownikami szkoły udali się na słodki poczęstunek i chwilę rozmowy do sali konferencyjnej. Po drodze w holu głównym mogli podziwiać wystawę „Moja Jubilatka” złożoną z prac plastycznych uczniów klas I – III.

Po południu uczniowie klas I – III oraz IV – VII wzięli udział w jubileuszowo – andrzejkowych zabawach, które zakończyły ten pełen wrażeń oraz wspomnień uroczysty dzień w naszej szkole.

 GALERIA Z UROCZYSTOŚCI 30 LECIA SZKOŁY

Pin It