Odpłatność za obiady abonamentowe za miesiąc     
MAJ 2022r.
wynosi
17 dni x 4,80 = 81,60 zł
Wpłaty za miesiąc maj 2022 r. należy dokonać do dnia 05.05.2022r.
Dni 24-26 maja 2022 r. są dniami wolnymi o zajęć dydaktycznych, jednak będą
realizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Osoby, które będą chciały w tych
dniach skorzystać z obiadów powinny zgłosić ten fakt sms pod nr tel. 668-814-481 do
dn. 20.05.2022 i wnieść odpowiednio wyższą opłatę.

Odpłatność za obiady abonamentowe za miesiąc kwiecień 2022r. wynosi

17 dni x 4,80 = 81,60 zł

Wpłaty za miesiąc kwiecień 2022 r. należy dokonać do dnia 05.04.2022 r.

Dni 14, 15 oraz 19 kwietnia są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych, jednak będą realizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Osoby, które będą chciały w tych dniach skorzystać z obiadów powinny zgłosić ten fakt sms pod nr tel. 666-814-481 do dn. 11.04.2022 r. i wnieść odpowiednio wyższą opłatę.

---------------------------------------------------------

Dokonując opłaty w tytule przelewu należy wpisać:

/ imię i nazwisko dziecka / klasa…/ wpłata za obiady za miesiąc……………………………………….

nr. konta bankowego: 03 1240 1503 1111 0010 0163 0403

Odpłatność za obiady abonamentowe za miesiąc marzec 2022 r. wynosi

23 dni x 4,80 = 110,40 zł

Wpłaty za miesiąc marzec 2022 r. należy dokonać do dnia 05.03.2022r.

W związku z wprowadzeniem nauki zdalnej od dnia 27 stycznia do dnia 11 lutego br. uczniowie klas 5-8 Szkoły Podstawowej nr 45 i klas I-III XIV Liceum Ogólnokształcącego, którzy w tym czasie będą chcieli korzystać z obiadów w stołówce proszeni są o informację sms do intendenta pod nr tel. 666-814-481 do dn. 31.01.2022 r. Uczniów, którzy nie będą korzystali z obiadów prosimy o niedokonywanie płatności za miesiąc luty.

Przypominam, że opłata za luty wynosi 48 zł i jest płatna do 5.02.2022 r.

Małgorzata Mitura

Intendent ZSO nr 1 w Lublinie

Informujemy, że za obiady w lutym należy zapłacić do 5 dnia tego miesiąca.

Kwota za obiady za miesiąc luty:

10*4,80= 48 zł

Co w szkole mamySzkoła mieści się w w pięciu budynkach.  Szkoła jest urządzona estetycznie, w klasach wymieniono już meble, systematycznie unowocześniane jest wyposażenie w pomoce dydaktyczne. W artykułach tego działu przedstawiamy, czym szkoła dysponuje.

Więcej o: Obiekty, pracownie, gabinety

Oddziały i klasyKażdego roku w szkole tworzone są 2-3 nowe klasy pierwsze. Każdego roku z uczniów klas trzecich tworzone są nowe klasy czwarte. Każdego roku szkołę opuszczają 3-4 klasy siódme. W tym dziale przedstawiamy nasze klasy, a także informacje na temat możliwości i warunków uczęszczania do klas oraz klas sportowych.

Więcej o: Oddziały i klasy

A po lekcjach… Każdy, kto chce, znajdzie propozycję dla siebie. Można uczęszczać na zajęcia do szkolnej świetlicy. Każdy może też wstąpić do wybranych kół i zespołów rozwijających zainteresowania. Klasy urządzają swoje imprezy – wycieczki, dzień chłopaka, andrzejki, zabawy karnawałowe.

Więcej o: Koła i zespoły

Wymagania i ocenianieCzego i jak uczymy się w szkole? Jakie obowiązują w naszej szkole zasady i kryteria oceniania zachowania? Jak oceniana jest aktywność na zajęciach lekcyjnych oraz osiągnięcia edukacyjne? Jakie wymagania trzeba spełnić na poszczególne oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych? Jak przebiega środroczna i końcoworoczna klasyfikacja uczniów? Jakie podręczniki obowiązują w szkole?

Więcej o: Wymagania edukacyjne, ocenianie i klasyfikacja