Odpłatność za obiady abonamentowe za miesiąc listopad 2021r. wynosi 20 dni x 4,80 = 96 zł.

02.11.2021r. oraz 12.11.2021r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych – uczniowie, którzy w tych dniach nie będą korzystać z posiłku są proszeni o przesłanie informacji o tym fakcie smsem na nr tel. 666-814-481.

Wpłaty za miesiąc listopad 2021 r. należy dokonać do dnia 25.10.2021 r.

Odpłatność za obiady abonamentowe za miesiąc październik 2021 r. wynosi 21 dni x 4,80 = 100,80.

14.10.2021 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych – uczniowie, którzy w tym dniu nie będą korzystać z posiłku są proszeni o poinformowanie o tym fakcie SMS,  tel. 666-814-481.

Wpłaty za miesiąc październik 2021 r. należy dokonać do dnia 25.09.2021 r.

Szanowni Państwo Rodzice!

W związku z Państwa dużym zainteresowaniem „obiadami abonamentowymi” przedłużamy termin podpisania umów do 9 września 2021 r. (czwartek)
Rodzice zainteresowani zakupem obiadów dla swoich dzieci od bieżącego miesiąca ostatecznie do 9 września br. zobowiązani są podpisać umowę oraz dokonać wpłaty na konto podane w umowie.

Podpisaną umowę (w dwóch egzemplarzach) należy dostarczyć wraz z potwierdzeniem płatności do 9 września do godziny 9:30 (pokój A10)

Zapisy na obiady dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 45 w roku szkolnym 2021/2022

 1. Stołówka szkolna rozpoczyna wydawanie obiadów od 6 września 2021 r.

 2. Warunkiem korzystania z obiadów jest zgłoszenie ucznia według załączonego wzoru – Załącznik nr 1 oraz podpisanie umowy – Załącznik nr 2. Druki dostępne są na stronie internetowej oraz w budynku szkoły – pokoju A 10 (obok stołówki szkolnej).

 3. Wypełnione i podpisane zgłoszenie wraz z umową (umowa w dwóch egzemplarzach) należy złożyć w p. A 10 w godzinach 7.30-13.30 lub w zaklejonej kopercie z podpisem „obiady” w godz. od 7.00-18.00 na portierni szkolnej.

 4. Kwota abonamentu za wrzesień 2021 r. wynosi: 91,20 zł. Wpłaty za wrzesień 2021 r. należy dokonać do dnia 08.09.2021r. W tytule przelewu należy wpisać – imię i nazwisko dziecka/ klasa…./, wpłata za obiady za miesiąc ………

 5. Numer konta bankowego: 03 1240 1503 1111 0010 0163 0403

 6. Wszelkich informacji dotyczących sprzedaży obiadów udziela Intendent, tel. 666 814 481, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 Regulamin stołówki

Co w szkole mamySzkoła mieści się w w pięciu budynkach.  Szkoła jest urządzona estetycznie, w klasach wymieniono już meble, systematycznie unowocześniane jest wyposażenie w pomoce dydaktyczne. W artykułach tego działu przedstawiamy, czym szkoła dysponuje.

Więcej o: Obiekty, pracownie, gabinety

Oddziały i klasyKażdego roku w szkole tworzone są 2-3 nowe klasy pierwsze. Każdego roku z uczniów klas trzecich tworzone są nowe klasy czwarte. Każdego roku szkołę opuszczają 3-4 klasy siódme. W tym dziale przedstawiamy nasze klasy, a także informacje na temat możliwości i warunków uczęszczania do klas oraz klas sportowych.

Więcej o: Oddziały i klasy

A po lekcjach… Każdy, kto chce, znajdzie propozycję dla siebie. Można uczęszczać na zajęcia do szkolnej świetlicy. Każdy może też wstąpić do wybranych kół i zespołów rozwijających zainteresowania. Klasy urządzają swoje imprezy – wycieczki, dzień chłopaka, andrzejki, zabawy karnawałowe.

Więcej o: Koła i zespoły

Wymagania i ocenianieCzego i jak uczymy się w szkole? Jakie obowiązują w naszej szkole zasady i kryteria oceniania zachowania? Jak oceniana jest aktywność na zajęciach lekcyjnych oraz osiągnięcia edukacyjne? Jakie wymagania trzeba spełnić na poszczególne oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych? Jak przebiega środroczna i końcoworoczna klasyfikacja uczniów? Jakie podręczniki obowiązują w szkole?

Więcej o: Wymagania edukacyjne, ocenianie i klasyfikacja