Drukuj

Odpłatność za obiady abonamentowe za miesiąc październik 2021 r. wynosi 21 dni x 4,80 = 100,80.

14.10.2021 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych – uczniowie, którzy w tym dniu nie będą korzystać z posiłku są proszeni o poinformowanie o tym fakcie SMS,  tel. 666-814-481.

Wpłaty za miesiąc październik 2021 r. należy dokonać do dnia 25.09.2021 r.