W związku z wprowadzeniem nauki zdalnej od dnia 27 stycznia do dnia 11 lutego br. uczniowie klas 5-8 Szkoły Podstawowej nr 45 i klas I-III XIV Liceum Ogólnokształcącego, którzy w tym czasie będą chcieli korzystać z obiadów w stołówce proszeni są o informację sms do intendenta pod nr tel. 666-814-481 do dn. 31.01.2022 r. Uczniów, którzy nie będą korzystali z obiadów prosimy o niedokonywanie płatności za miesiąc luty.

Przypominam, że opłata za luty wynosi 48 zł i jest płatna do 5.02.2022 r.

Małgorzata Mitura

Intendent ZSO nr 1 w Lublinie

Pin It