Odpłatność za obiady abonamentowe za miesiąc LISTOPAD 2022 r. wynosi

20 dni x 5,30 zł = 106 zł

Wpłaty za miesiąc listopad 2022 r. należy dokonać do dnia 5.11.2022 r.

Odpłatność za obiady abonamentowe za miesiąc październik 2022r. wynosi

19 dni x 5,30 = 100,70zł

Wpłaty za miesiąc październik 2022r. należy dokonać do dnia 05.10.2022r.

14.10.2022r. i 31.10.2022r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych – jednak będą realizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Osoby, które będą chciały w tych dniach skorzystać z obiadów powinny zgłosić ten fakt sms pod nr tel. 666-814-481 do dn. 10.10.2022r. i wnieść odpowiednio wyższą opłatę.

Zapisy na obiady dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 45

w roku szkolnym 2022/2023

  1. Stołówka szkolna rozpoczyna wydawanie obiadów od 2 września 2022 r.
  2. Warunkiem korzystania z obiadów jest podpisanie umowy w dwóch egzemplarzach oraz zgłoszenia. Druki dostępne są na stronie internetowej szkoły oraz w budynku szkoły – pokoju A 10 (obok stołówki szkolnej)
  3. Od 16 sierpnia wypełnione i podpisane zgłoszenie oraz dwa egzemplarze umowy należy złożyć w p. A 10 w godzinach 8.00-13.30 lub w zaklejonej kopercie z podpisem „obiady” w godz. 7.00-18.00 na portierni szkolnej
  4. Kwota abonamentu za wrzesień 2022 r. wynosi:

21 dni * 5,30zł = 111, 30 zł.

Wpłaty należy dokonać do dnia 09.09.2022r. W tytule przelewu należy wpisać – imię i nazwisko dziecka/ klasa…./, wpłata za obiady za miesiąc ………

  1. Numer konta bankowego: 03 1240 1503 1111 0010 0163 0403
  2. Wszelkich informacji dotyczących obiadów udziela Intendent pod nr tel. 666-814-481, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Dokumenty do pobrania:

1. Zgłoszenie na obiady

2. Umowa

3. Rezygnacja z obiadów

4. Regulamin stołówki szkolnej

Odpłatność za obiady abonamentowe za miesiąc czerwiec 2022r. wynosi

15 dni x 4,80 = 72 zł

Wpłaty za miesiąc czerwiec 2022 r. należy dokonać do dnia 05.06.2022r.

17 czerwca jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, jednak będą realizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Osoby, które będą chciały w tym dniu skorzystać z obiadów powinny zgłosić ten fakt sms-em pod nr tel. 666-814-481 do dn. 13.06.2022 i wnieść odpowiednio wyższą opłatę.

Odpłatność za obiady abonamentowe za miesiąc     
MAJ 2022r.
wynosi
17 dni x 4,80 = 81,60 zł
Wpłaty za miesiąc maj 2022 r. należy dokonać do dnia 05.05.2022r.
Dni 24-26 maja 2022 r. są dniami wolnymi o zajęć dydaktycznych, jednak będą
realizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Osoby, które będą chciały w tych
dniach skorzystać z obiadów powinny zgłosić ten fakt sms pod nr tel. 668-814-481 do
dn. 20.05.2022 i wnieść odpowiednio wyższą opłatę.

Odpłatność za obiady abonamentowe za miesiąc kwiecień 2022r. wynosi

17 dni x 4,80 = 81,60 zł

Wpłaty za miesiąc kwiecień 2022 r. należy dokonać do dnia 05.04.2022 r.

Dni 14, 15 oraz 19 kwietnia są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych, jednak będą realizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Osoby, które będą chciały w tych dniach skorzystać z obiadów powinny zgłosić ten fakt sms pod nr tel. 666-814-481 do dn. 11.04.2022 r. i wnieść odpowiednio wyższą opłatę.

---------------------------------------------------------

Dokonując opłaty w tytule przelewu należy wpisać:

/ imię i nazwisko dziecka / klasa…/ wpłata za obiady za miesiąc……………………………………….

nr. konta bankowego: 03 1240 1503 1111 0010 0163 0403

Co w szkole mamySzkoła mieści się w w pięciu budynkach.  Szkoła jest urządzona estetycznie, w klasach wymieniono już meble, systematycznie unowocześniane jest wyposażenie w pomoce dydaktyczne. W artykułach tego działu przedstawiamy, czym szkoła dysponuje.

Więcej o: Obiekty, pracownie, gabinety

Oddziały i klasyKażdego roku w szkole tworzone są 2-3 nowe klasy pierwsze. Każdego roku z uczniów klas trzecich tworzone są nowe klasy czwarte. Każdego roku szkołę opuszczają 3-4 klasy siódme. W tym dziale przedstawiamy nasze klasy, a także informacje na temat możliwości i warunków uczęszczania do klas oraz klas sportowych.

Więcej o: Oddziały i klasy

A po lekcjach… Każdy, kto chce, znajdzie propozycję dla siebie. Można uczęszczać na zajęcia do szkolnej świetlicy. Każdy może też wstąpić do wybranych kół i zespołów rozwijających zainteresowania. Klasy urządzają swoje imprezy – wycieczki, dzień chłopaka, andrzejki, zabawy karnawałowe.

Więcej o: Koła i zespoły

Wymagania i ocenianieCzego i jak uczymy się w szkole? Jakie obowiązują w naszej szkole zasady i kryteria oceniania zachowania? Jak oceniana jest aktywność na zajęciach lekcyjnych oraz osiągnięcia edukacyjne? Jakie wymagania trzeba spełnić na poszczególne oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych? Jak przebiega środroczna i końcoworoczna klasyfikacja uczniów? Jakie podręczniki obowiązują w szkole?

Więcej o: Wymagania edukacyjne, ocenianie i klasyfikacja