Odpłatność za obiady abonamentowe za miesiąc marzec 2022 r. wynosi

23 dni x 4,80 = 110,40 zł

Wpłaty za miesiąc marzec 2022 r. należy dokonać do dnia 05.03.2022r.

W związku z wprowadzeniem nauki zdalnej od dnia 27 stycznia do dnia 11 lutego br. uczniowie klas 5-8 Szkoły Podstawowej nr 45 i klas I-III XIV Liceum Ogólnokształcącego, którzy w tym czasie będą chcieli korzystać z obiadów w stołówce proszeni są o informację sms do intendenta pod nr tel. 666-814-481 do dn. 31.01.2022 r. Uczniów, którzy nie będą korzystali z obiadów prosimy o niedokonywanie płatności za miesiąc luty.

Przypominam, że opłata za luty wynosi 48 zł i jest płatna do 5.02.2022 r.

Małgorzata Mitura

Intendent ZSO nr 1 w Lublinie

Informujemy, że za obiady w lutym należy zapłacić do 5 dnia tego miesiąca.

Kwota za obiady za miesiąc luty:

10*4,80= 48 zł

Odpłatność za obiady abonamentowe za miesiąc styczeń 2022r. dla dzieci, które korzystają z obiadów od 10 stycznia wynosi

16 dni x 4,80 = 76,80 zł

Natomiast dla dzieci, które korzystają z obiadów w dniach 3-5 oraz 7 stycznia wynosi

20 dni x 4,80 = 96 zł

Wpłaty prosimy dokonać w styczniu 2022r. do dnia 7.01. Prosimy w grudniu nie dokonywać żadnych wpłat.

Terminem płatności za luty 2022r. będzie 25.01.

Odpłatność za obiady abonamentowe za miesiąc grudzień 2021r. wynosi

16 dni x 4,80 = 76,80 zł

Wpłaty za miesiąc grudzień 2021 r. należy dokonać do dnia 25.11.2021r.

Natomiast wpłaty za styczeń 2022 r. prosimy dokonać między 2 a 4 stycznia 2022r.

Co w szkole mamySzkoła mieści się w w pięciu budynkach.  Szkoła jest urządzona estetycznie, w klasach wymieniono już meble, systematycznie unowocześniane jest wyposażenie w pomoce dydaktyczne. W artykułach tego działu przedstawiamy, czym szkoła dysponuje.

Więcej o: Obiekty, pracownie, gabinety

Oddziały i klasyKażdego roku w szkole tworzone są 2-3 nowe klasy pierwsze. Każdego roku z uczniów klas trzecich tworzone są nowe klasy czwarte. Każdego roku szkołę opuszczają 3-4 klasy siódme. W tym dziale przedstawiamy nasze klasy, a także informacje na temat możliwości i warunków uczęszczania do klas oraz klas sportowych.

Więcej o: Oddziały i klasy

A po lekcjach… Każdy, kto chce, znajdzie propozycję dla siebie. Można uczęszczać na zajęcia do szkolnej świetlicy. Każdy może też wstąpić do wybranych kół i zespołów rozwijających zainteresowania. Klasy urządzają swoje imprezy – wycieczki, dzień chłopaka, andrzejki, zabawy karnawałowe.

Więcej o: Koła i zespoły

Wymagania i ocenianieCzego i jak uczymy się w szkole? Jakie obowiązują w naszej szkole zasady i kryteria oceniania zachowania? Jak oceniana jest aktywność na zajęciach lekcyjnych oraz osiągnięcia edukacyjne? Jakie wymagania trzeba spełnić na poszczególne oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych? Jak przebiega środroczna i końcoworoczna klasyfikacja uczniów? Jakie podręczniki obowiązują w szkole?

Więcej o: Wymagania edukacyjne, ocenianie i klasyfikacja