HARMONOGRAM KONSULTACJI NAUCZYCIELA
DLA UCZNIA BĄDŹ RODZICA

Szkoła Podstawowa nr 45 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

Rok szkolny 2022/2023

Lp. Nazwisko i imię nauczyciela dzień godzina sala
1. dyr. Kalicki Wojciech czwartek 15.00-16.00 A1
2. wicedyr. Czech Marek poniedziałek 15.00-16.00 B18
3. Barański Michał wtorek 14.15-15.00 C8
4. Bazylewicz Danuta piątek 14.15-15.00 B7
5. Białocha Małgorzata piątek 14.15-15.00 E28
6. Borawska Hanna piątek 12.35-13.20 E25
7. Bożek Emilia czwartek 12.35-13.20 B23
8. Bułtowicz Radosław wtorek 12.35-13.20 B7-zaplecze
9. Ciupak Wioleta wtorek 12.35-13.20 E7B
10. Cydejko Ewa poniedziałek 15.05-15.50 B23
11. Czajka Małgorzata poniedziałek 14.15-15.00 B36
12. Czarski Piotr czwartek 12.35-13.20 B36
13. Depta Sławomir poniedziałek 18.00-18.45 SG1
14. Domań-Zwolińska Grażyna poniedziałek 13.20-14.05 B22
15. Dziekan Katarzyna środa 15.00-15.45 E8
16. Goljan Ewa czwartek 13.25-14.10 B35
17. Gromczyńska Danuta środa 12.35-13.20 E13
18. Hermanowska Barbara środa 14.15-15.00 E7B
19. Korzec Anna poniedziałek 13.20-14.05 B26
20. Kośmiej Grażyna poniedziałek 16.00-16.45 E4
21. Kukier Magdalena wtorek 12.35-13.20 E4
22. Kurowiak Jan wtorek 13.25-14.10 B8
23. Lepieszko Mirosław środa 12.35-13.20 SG-pokój nauczycieli WF
24. Lewandowska-Bartkow Agnieszka poniedziałek 12.35-13.20 D12
25. Łazuka-Jeremicz Joanna czwartek 13.20-14.05 E31-zaplecze
26. Łomott-Jabłońska Barbara czwartek 12.35-13.20 E14
27. Maciąg Łukasz czwartek 12.35-13.20 E7B
28. Majewski Arkadiusz piątek 14.15-15.00 B21
29. Malec Bożena środa 12.35-13.20 B32
30. Marcinek Grzegorz wtorek 14.15-15.00 B20
31. Mełgieś Beata wtorek 14.15-15.00 E25
32. Migacz-Skawińska Beata środa 14.15-15.00 E14
33. Moroziewicz Anna środa 13.25-14.10 B38
34. Ostrowska Natalia piątek 12.35-13.20 E7B
35. Ozdoba Barbara czwartek 13.00-13.45 biblioteka
36. Poleszak-Bieńkowska Ewa piątek 16.00-16.45 E4
37. Prasał Adrianna poniedziałek 15.00-15.45 E8
38. Rybaczek Elżbieta poniedziałek 15.00-15.45 E4
39. Sadowski Marcin wtorek 13.25-14.10 B37
40. Sękowska Dorota poniedziałek 12.35-13.20 E6-zaplecze
41. Sobczyk Violetta środa 13.20-14.05 E7B
42. Struski Robert poniedziałek 15.50-16.35 C8
43. Tomanek Ewa poniedziałek 13.25-14.10 B20
44. Urbaniak-Kwiecińska Liliana czwartek 13.00-13.45 biblioteka
45. Wons-Łukasik Aleksandra środa 12.35-13.20 E7B
46. Wzorek Renata środa 12.35-13.20 C24
47. Zegzdryn Andrzej piątek 15.05-15.50 biblioteka
48. Ziemiński Lech środa 13.25-14.10 C33-zaplecze
49. Żak Małgorzata środa 15.00-15.45 B24
50. Żurawska Anna środa 12.35-13.20 E25

W tygodniu, kiedy szkoła organizuje zgodnie z harmonogramem konsultacje indywidualne (16.30-17.30) bądź zebrania ogólne z rodzicami, powyższy grafik nie obowiązuje. Podczas zebrań ogólnych Państwo Nauczyciele niepełniący funkcji wychowawczej udzielają rodzicom uczniów konsultacji w godzinach 17.00-18.00.

Harmonogram zebrań i konsultacji z Rodzicami

w roku szkolnym 2022/2023

Klasy I semestr II semestr Godziny
Zebrania ogólne z rodzicami I-VIII SP 45

06.09.2022

15.11.2022

31.01.2023

28.03.2023

16.05.2023

g. 16.00 – kl. 1-3

g. 16.30 – kl. 4-8

Konsultacje indywidualne I-VIII SP 45

11.10.2022

06.12.2022

18.04.2023 g. 16.30 – 17.30

Szanowni Państwo!

W związku z trwającym w dniach 12-16 września 2022 r. „Tygodniem profilaktyki chorób zakaźnych” zainicjowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego,  Kuratorium Oświaty w Lublinie przygotowało propozycje konferencji on-line dla rodziców.

 

W dniu 14 września 2022 r. o godz. 16.30 do udziału w wideokonferencji zapraszamy rodziców. Proponujemy spotkanie na temat profilaktyki chorób zakaźnych, które poprowadzi Pan płk dr n. biol. Aleksander Michalski Komendant 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie. 

 

Link do wideokonferencji dla rodziców:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTA0OWU0MGUtOWFlZS00ZDNiLTlmMTQtODYzYzFkOTcyYjU0%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22e006472f-3211-4ea2-a7c6-ebaa0cb3af78%22%2C%22Oid%22%3A%226a1b2b3d-b231-4191-be07-b53d2de349cb%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a

 

Łączę wyrazy szacunku

Teresa Misiuk

Lubelski Kurator Oświaty

Szanowni Państwo!
Przekazujemy informacje dotyczące procedury składania wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym  w roku szkolnym 2022/2023.
Termin złożenia kompletnych wniosków, zarówno złożonych elektronicznie jak i papierowo, upływa z dniem 15.09.2022 r.
 
Załączniki:

1. Uchwała Nr 1122/XLII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2014 r. z regulaminem;

2. Wzór  wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego;

3. Wzór  wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie zasiłku szkolnego;

4. Informacja dot. składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla wnioskodawców;

5. Wzór oświadczenia UA.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2022 r.
I semestr 01.09.2022 r. – 13.01.2023r.
II semestr 30.01.2023 r. –
23.06.2023 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2022 r. –
31.12.2023 r.
Ferie zimowe 16.01 – 29.01.2023 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 06.04 – 11.04.2023 r.
Egzamin klas VIII 23, 24, 25. 05.2023 r.
Zakończenie zajęć w klasach IV XIV LO 28.04.2023 r.

Egzamin maturalny w sesji wiosennej:
- część pisemna 

- część ustna

         04-23.05.2023 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych
23.06.2023 r.
Ferie letnie 24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.

       Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

8 dni w Szkole Podstawowej nr 45:

  • 31 października 2022 r. (poniedziałek)
  • 2, 4, 5 maja 2023 r. (wtorek, czwartek, piątek)
  • 23, 24, 25   maja 2023 r. (wtorek, środa, czwartek) – egzamin ósmoklasisty
  • 9 czerwca 2023 r. (piątek)

Harmonogram zebrań i konsultacji z Rodzicami w roku szkolnym 2022/2023

Klasy I semestr II semestr Godziny
Zebrania ogólne z rodzicami

I-VIII SP 45

I-IV XIV LO

(SP i kl. I LO) 06.09.2022

(kl. II-IV LO) 13.09.2022

15.11.2022

31.01.2023

28.03.2023

16.05.2023 (SP)

23.05.2023 (LO)

g. 16.30
Konsultacje indywidualne I-VIII SP 45
I-IV XIV LO

11.10.2022

06.12.2022

18.04.2023 g. 16.30 – 17.30


Podczas zebrań ogólnych Państwo Nauczyciele niepełniący funkcji wychowawczej udzielają rodzicom uczniów konsultacji w godzinach 17.00-18.00.

Przydział sal:

kl. wychowawca sala
1 a p. Barbara Jabłońska-Łomott E 19
1 b p. Hanna Borawska

E 25

2 a p. Małgorzata Białocha E 28/E4
2 b p. Anna Żurawska E 4/ E 28
3 a p. Dorota Sękowska E 6
3 b p. Beata Skawińska-Migacz E 14
4 a p. Ewa Cydejko B 23
4 b p. Anna Korzec B 24
5 a p. Ewa Goljan B 35
5 b p. Marcin Sadowski B 37
6 a p. Agnieszka Bartkow-Lewandowska B 21
6 b p. Anna Moroziewicz B 38
7 a p. Ewa Tomanek B 20
7 b p. Grażyna Zwolińska-Domań B 22
8 a p. Robert Struski B 34
8 b p. Bożena Malec B 33
8 c p. Arkadiusz Majewski B 36

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do udziału w zebraniu Wychowawcy z Rodzicami według poniższego harmonogramu:

6 września (wtorek) 2022 r., godz. 16.30

Przydział sal:

kl. wychowawca sala
1 a p. Barbara Jabłońska-Łomott E 19
1 b p. Hanna Borawska

E 25

2 a p. Małgorzata Białocha E 28/E4
2 b p. Anna Żurawska E 4/ E 28
3 a p. Dorota Sękowska E 6
3 b p. Beata Skawińska-Migacz E 14
4 a p. Ewa Cydejko B 23
4 b p. Anna Korzec B 24
5 a p. Ewa Goljan B 35
5 b p. Marcin Sadowski B 37
6 a p. Agnieszka Bartkow-Lewandowska B 21
6 b p. Anna Moroziewicz B 38
7 a p. Ewa Tomanek B 20
7 b p. Grażyna Zwolińska-Domań B 22
8 a p. Robert Struski B 34
8 b p. Bożena Malec B 33
8 c p. Arkadiusz Majewski B 36

Podczas zebrań ogólnych Państwo Nauczyciele niepełniący funkcji wychowawczej udzielają rodzicom uczniów konsultacji w godzinach 17.00-18.00.