Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie,

Na prośbę Prezydium Rady Rodziców ZSO nr 1 przekazujemy poniższą informację.

Prezydium Rady RodzicówprzyZespole Szkół Ogólnokształcących nr 1im. Zbigniewa Herberta w Lublinie w roku szkolnym 2021/2022:

1) P. Aneta Jakubczak – przewodnicząca
2) P. Wioletta Sawicka-Zugaj – wiceprzewodnicząca
3) P. Marek Kosicki – skarbnik
4) P. Justyna Słomka – członek
5) P. Joanna Woś – członek
6) P. Krzysztof Czubiel – członek
7) P. Katarzyna Tracichleb – członek

Komisja Rewizyjna
1) P. Krzysztof Skulimowski – przewodniczący
2) P. Anna Zagaj – wiceprzewodnicząca
3) P. Maria Serediuk – członek

 

Składka w bieżącym roku szkolnym na Radę Rodziców wynosi 10 zł za każde dziecko.

tytuł wpłaty: Rada Rodziców ZSO nr 1, imię i nazwisko dziecka, klasa, szkoła (SP 45 lub XIV LO)

 

NUMER KONTA DO WPŁAT NA RADĘ RODZICÓW ZSO NR 1:

BANK PKO SA

98 1240 2470 1111 0011 0631 2055

  • Na terenie szkoły obowiązują zasady reżimu sanitarnego – maseczki, dezynfekcja rąk oraz zachowanie odstępu od innych osób.

   Zachęcamy do udziału!

Kalendarium roku szkolnego 2021/2022, dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2021 r.
2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2021 r.

3.

Ferie zimowe

 • 14 – 27 lutego 2022 r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.

5.

Egzamin ósmoklasisty

24, 25, 26 maja 2022 r.

6.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w szkołach

24 czerwca 2022 r.
7.

Ferie letnie

25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.

Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022 są:

8 dni w Szkole Podstawowej nr 45:

 1. 2 listopada 2021 r. (wtorek)
 2. 12 listopada 2021 r. (piątek)
 3. 7 stycznia 2022 r. (piątek)
 4. 2 maja 2022 r. (poniedziałek)
 5. 24, 25, 26 maja 2022 r. – egzamin ósmoklasisty
 6. 17 czerwca 2022 r. (piątek)

Informujemy o możliwości otrzymania przez ucznia kl. 7 i 8 szkoły podstawowej stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego w ramach programu "Lubelskie wspiera uzdolnionych 2021-2023".

Więcej informacji wraz z kryteriami znajdziecie Państwo pod tym adresem:

https://www.lubelskie.pl/kultura/stypendia/stypendia-uczniowskie/lubelskie-wspiera-uzdolnionych

Zachęcamy do składania wniosków!

Szanowni Państwo!

Poniżej zamieszczamy harmonogram zebrań i konsultacji dla rodziców/prawnych opiekunów w roku szkolnym 2021/2022.

Pierwsze zebranie dla rodziców uczniów klas 1-8 Szkoły Podstawowej nr 45 w Lublinie odbędzie się 7 września 2021 r. (wtorek) o godz. 16.30 w budynku szkoły według załączonego wykazu sal.

Przed wejściem do budynku szkoły prosimy o dezynfekcję rąk oraz założyć osłonę nosa i ust.

HARMONOGRAM

Zapraszamy!

"Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej" oraz "Klauzulę informacyjną" prosimy o wypełnienie w wersji papierowej i dostarczenie do sekretariatu szkoły.

KARTA ZAPISU DO ŚWIETLICY

KLAUZULA INFORMACYJNA