Drukuj

Kalendarium roku szkolnego 2021/2022, dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2021 r.
2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2021 r.

3.

Ferie zimowe

  • 14 – 27 lutego 2022 r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.

5.

Egzamin ósmoklasisty

24, 25, 26 maja 2022 r.

6.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w szkołach

24 czerwca 2022 r.
7.

Ferie letnie

25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.

Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022 są:

8 dni w Szkole Podstawowej nr 45:

  1. 2 listopada 2021 r. (wtorek)
  2. 12 listopada 2021 r. (piątek)
  3. 7 stycznia 2022 r. (piątek)
  4. 2 maja 2022 r. (poniedziałek)
  5. 24, 25, 26 maja 2022 r. – egzamin ósmoklasisty
  6. 17 czerwca 2022 r. (piątek)