• Na terenie szkoły obowiązują zasady reżimu sanitarnego – maseczki, dezynfekcja rąk oraz zachowanie odstępu od innych osób.

      Zachęcamy do udziału!

Pin It