Komunikat nr 9/20/21

z dnia 15 stycznia 2021 r.

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

w sprawie ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 45

oraz XIV Liceum Ogólnokształcącego

od 18 stycznia 2021 r. do 31 stycznia 2021 r.

 1. Na podstawie § 1a ust. 1 § 2b Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021) od dnia 18 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. zawiesza się zajęcia  stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 45 oraz dla uczniów XIV Liceum Ogólnokształcącego.
 2. Zajęcia w klasach IV – VIII Szkoły Podstawowej nr 45 oraz w XIV Liceum Ogólnokształcącym będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 3. Zajęcia w klasach I- III Szkoły Podstawowej nr 45 od dnia 18 stycznia 2021 r. będą odbywały się w formie stacjonarnej zgodnie z Wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych z dnia 11.10.2021 r. Szczegółowe Procedury BHP dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 45, ich rodziców i pracowników szkoły określone są w  załączniku nr 1.

Wojciech Kalicki

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1

im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

W dniu 29 grudnia 2020 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała aktualizację Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązującą w roku szkolnym 2020/2021. Zachęcamy ósmoklasistów i ich rodziców do zapoznania się z dokumentem:

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Dodatkowo polecamy naszym uczniom z klas 8 zapoznać się z poniższą prezentacją:

PREZENTACJA O EGZAMINACH W 2021 R.

zyczenia2020

Klasa 4a pod opieką Pani Agnieszki Bartkow-Lewandowskiej wspólnie z Infinitum Agencją Eventową pomogły potrzebującej rodzinie w ramach akcji Szlachetna Paczka. Dzięki tej współpracy wybrana rodzina otrzymała aż 37 paczek.

Dziękujemy wszystkim za serce okazane potrzebującym w tym trudnym czasie. Dobro powraca!

Na profilu Facebook Infinitum Agencji Eventowej można znaleźć krótkie podsumowanie tego działania. https://www.facebook.com/infinitumlublin/posts/1793224720842257

Zapraszamy do galerii zdjęć przedstawiającej zbiórkę w naszej szkole.

Szanowni Państwo,

przedstawiamy zasady korzystania z lodowiska "Biały Orlik" przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta, ul. Radzyńska 5 w czasie pandemii COVID-19. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są zachować szczególne zasady bezpieczeństwa, zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące czasu pandemii COVID-19.

Lodowisko /o powierzchni ok. 500 m²/ czynne nieodpłatnie od 12 grudnia 2020 r.

w dni nauki szkolnej w godz. 16.00 - 20.00

w dni wolne od nauki szkolnej w godz. 9.00-14.00, 15.00 - 20.00

UWAGA!

W związku z obowiązującymi przepisami

lodowisko - Biały Orlik

będzie nieczynne od  28 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

 

 Regulamin korzystania z lodowiska „Biały Orlik” na czas trwania pandemii COVID-19

/ważny od dnia 12.12.2020 do odwołania/

 1. Obowiązuje bezwzględny zakaz uczestniczenia w zajęciach na lodowisku przez osoby z objawami infekcji.
 2. Zarówno przy wejściu jak i na terenie lodowiska, w szatniach, toalecie obowiązuje zasada zachowania dystansu społecznego /1,5 – 2 m/ oraz zasłanianie ust i nosa.
 3. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest zdezynfekować dłonie przed wejściem oraz przy wyjściu z terenu obiektu. Środki do dezynfekcji rąk znajdują się przy wejściu na lodowisko oraz w toaletach. Środki dezynfekcji zapewnia organizator lodowiska.
 4. Uczestnicy zajęć do lat 7 mogą korzystać z lodowiska wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
 5. Na teren obiektu mogą wejść wyłącznie uczestnicy zajęć. Obowiązuje zakaz udziału publiczności.
 6. Zajęcia odbywają się w wyznaczonych tercjach, które rozpoczynają się o pełnych godzinach i trwają 45-minut zgodnie z grafikiem dostępnym u Animatora zajęć na lodowisku lub w gablocie przy wejściu na lodowisko. Przerwa (15 minut) przeznaczona jest na dezynfekcję obiektu.
 7. W zajęciach ma prawo wziąć udział każdorazowo do 20 uczestników.
 8. Wypożyczalnia łyżew jest nieczynna do odwołania. Każdy z uczestników korzysta na lodowisku ze swoich łyżew.
 9. Jazda na lodowisku odbywać się może tylko we wskazanym kierunku, zmiana kierunku jazdy następuje tylko na sygnał podany przez Animatora lodowiska.
 10. Każdy uczestnik zajęć zobligowany jest do wykonywania poleceń Animatora lodowiska.
 11. W przypadku naruszenia regulaminu uczestnik może zostać poproszony o opuszczenie obiektu lodowiska.
 12. Osobom korzystającym z lodowiska zabrania się:
  a. używania kijów, krążków hokejowych i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników korzystających z lodowiska,
  b. siadania na bandach okalających lodowisko,
  c. jazdy z dziećmi na rękach,
  d. wnoszenia i spożywania napojów i jedzenia na tafli lodowiska,
  e. chodzenia po tafli lodowiska w obuwiu,
  f. niszczenia tafli lodu.
 13. Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu Zarządzający nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 14. Ze względów epidemiologicznych zakazuje się gromadzenia osób przed wejściem na taflę lodowiska.
 15. Uczestnicy zajęć ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.
 16. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych Animator lodowiska ma prawo odwołać zajęcia.

Dyrektor

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

Wojciech Kalicki

Szanowni Rodzice oraz Kochani Uczniowie,

Nasza Szkoła włącza się w akcję zorganizowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pt. "Razem na Święta".

Celem tej akcji jest zachęcenie wszystkich do niesienia pomocy, wsparcia drugiemu człowiekowi w okresie przedświątecznym i Świąt Bożego Narodzenia oraz budowania wspólnot i więzi międzypokoleniowych.

W ramach akcji proponujemy następujące działania:

*Kartka dla seniora z Domu Pomocy Społecznej,

*Kartka dla medyków z lubelskich szpitali walczących z COVID-19.

Zapraszamy wszystkich do włączenia się w tę piękną inicjatywę. Zachęcajcie też swoich bliskich, znajomych poprzez dodawanie na naszym szkolnym Facebooku w komentarzu zdjęć wykonanych kartek z dopiskiem, gdzie zostały wysłane. Wyślijcie też kartki do nas, to stworzymy szkolną, zdalną wystawę Waszych prac (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Zapraszamy do wspólnej akcji.

Pamiętajmy o tym, że dobro raz podarowane wraca z podwójną siłą!

Akcja trwa do 22 grudnia 2020r.

Pozdrawiam, M.Kukier

Zobacz nasz profil na FACEBOOK'u i obejrzyj naszą prezentację.

Komunikat nr 8/20/21

z dnia 25 listopada 2020 r.

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

w sprawie ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 45

oraz XIV Liceum Ogólnokształcącego

od 30 listopada 2020 r. do 3 stycznia 2021 r.

 1. Na podstawie § 1a, § 2b i § 2c Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2087) od dnia 30 listopada 2020 r. do dnia 3 stycznia 2021 r. zawiesza się zajęcia  stacjonarne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 45 oraz dla uczniów XIV Liceum Ogólnokształcącego.
 2. Zajęcia w Szkole Podstawowej nr 45 oraz w XIV Liceum Ogólnokształcącym będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 3. Od 30 listopada br. będzie zapewniona opieka w świetlicy szkolnej dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19. Zainteresowanych Państwa Rodziców prosimy o zgłaszanie takiej potrzeby do wychowawców klas.
 4. Zimowa przerwa świąteczna – od 23 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Wojciech Kalicki

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1

im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

UWAGA!!! KURATORIUM OŚWIATY PODAŁO NOWE TERMINY KONKURSÓW!!!

Harmonogram i zasady II etapu konkursów przedmiotowych Lubelskiego Kuratora Oświaty:

 • JĘZYK ANGIELSKI – 4.12.2020 r., godz. 9.00
 • BIOLOGICZNY – 08.12.2020 r., godz. 9.00
 • GEOGRAFICZNY – 09.12.2020 r., godz. 9.00
 • HISTORYCZNY – 14.12.2020 r., godz. 9.00
 • JĘZYK NIEMIECKI – 15.12.2020 r., godz. 9.00
 • JĘZYK HISZPAŃSKI – 16.12.2020 r., godz. 9.00
 • MATEMATYCZNY – 17.12.2020 r., godz. 9.00
 • POLONISTYCZNY – 18.12.2020 r., godz. 9.00

           

 1. Miejsce przeprowadzenia eliminacji II etapu – Szkoła Podstawowa nr 45 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie, ul. Radzyńska 5, sala B9.
 2. Godzina rozpoczęcia eliminacji II etapu – godz. 9.00.
 3. Czas trwania konkursów II etapu - 90 minut.
 4. Na konkurs uczeń zgłasza się 20 minut przed rozpoczęciem eliminacji wraz z aktualną legitymacją szkolną.
 5. Uczeń przy wejściu do szkoły dezynfekuje ręce, ma założoną osłonę ust i nosa oraz utrzymuje dystans społeczny wobec innych osób wynoszący minimum 1,5 m.

Źródło: Kuratorium Oświaty w Lublinie

W ramach akcji #SzkołaPamięta uczniowie klasy 6a wraz z wychowawcą p. Robertem Struskim zorganizowali zdalny konkurs plastyczny dotyczący postaci i wydarzeń związanych z odzyskaniem niepodległości przez Polskę. Każdy z uczestników tego konkursu po powrocie do nauki stacjonarnej otrzyma pamiątkowy dyplom uznania. Uczestnikom akcji gratulujemy pomysłowości i zdolności plastycznych!

Zapraszamy do galerii zdjęć.

Za udział w akcji #SzkołaPamięta nasza szkoła otrzymała pamiątkowy dyplom, który zamieszczamy poniżej.

dyplomszkolapamieta

Z dniem 9 listopada 2020 r. na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 wprowadzona zostaje aktualizacja procedur BHP obowiązujących w trakcie pandemii Koronawirusa COVID-19.

Tym samym ust. 4 pkt. 4 niniejszego dokumentu przyjmuje następujące brzmienie:

"Wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 45 oraz uczniowie XIV Liceum Ogólnokształcącego mają obowiązek zakrywać nos i usta po wejściu do budynku szkoły, na korytarzach, w stołówce do chwili rozpoczęcia spożywania posiłku i po nim, w bibliotece szkolnej, w łazienkach, a także w pomieszczeniach służbowych, takich jak sekretariat, gabinety pracowników szkoły, pokój nauczycielski oraz inne przestrzenie wspólne."

Poniżej udostępniamy aktualny dokument.

Z okazji 102. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zapraszamy wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w grze online pt. "Niepodległość", która przenosi uczestników na początek XX wieku i rozgrywa się dokładnie w latach 1908-1920. Zadaniem graczy jest wykonać 3 zadania, które będą wymagały wiedzy historycznej. Odpowiednie wykonanie zadania pozwoli na przejście do następnego. Każde z nich jest osadzone w konkretnej rzeczywistości historycznej, która jest opisana we wprowadzeniu do zadania. Gra zostanie przeprowadzona w formie rywalizacji na czas. Chętni uczestnicy otrzymają dostęp do gry w tym samym momencie, czyli 11 listopada 2020 roku o godzinie 16.00. Dokładnie wtedy pod tym tekstem znajdziecie hiperłącze do gry dla Niepodległej.
 
 
Zapraszam wszystkich młodych historyków SP45
Robert Struski.

Komunikat nr 7/20/21

z dnia 6 listopada 2020 r.

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

w sprawie ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 45

oraz XIV Liceum Ogólnokształcącego

od 9 listopada 2020 r. do 29 listopada 2020 r.

 1. Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną oraz na podstawie § 1a ust. 1, pkt 1 i 2 oraz § 2c Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 9 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r. zawiesza się zajęcia  stacjonarne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 45 oraz dla uczniów XIV Liceum Ogólnokształcącego.
 2. Zajęcia w Szkole Podstawowej nr 45 oraz w XIV Liceum Ogólnokształcącym będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 3. Od 9 listopada br. będzie zapewniona opieka w świetlicy szkolnej dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19. Zainteresowanych Państwa Rodziców prosimy o zgłaszanie takiej potrzeby do wychowawców klas.
 4. Zajęcia w Szkole Podstawowej nr 45 oraz w XIV Liceum Ogólnokształcącym będą odbywały się zgodnie z zasadami zawartymi w Procedurach realizacji nauczania w układzie hybrydowym oraz zdalnym obowiązujących w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 / Zał. nr 1 do Zarządzenia nr 6/20/21 z dnia 14 września 2020 r. Dyrektora ZSO nr 1/, według obowiązującego planu lekcji z wykorzystaniem platformy MS Teams.

Wojciech Kalicki

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1

im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

Szanowni Państwo Nauczyciele,

Drodzy Uczniowie!

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji akcji MEN „Szkoła do hymnu” i odśpiewania „Mazurka Dąbrowskiego” we wtorek, 10 listopada o godz. 11:11.

W tym roku ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii proponujemy wspólne śpiewanie w danej klasie lub grupie (dla tych, którzy będą tego dnia w szkole) lub połączenie się za pomocą komunikatorów i zaśpiewanie hymnu on-line (na lekcjach zdalnych).

Zachęcamy także do zapoznania się z ulotką „Szanuj, kochaj, chroń” przygotowaną przez Ministerstwo Obrony Narodowej, która w syntetyczny sposób opisuje prawidłowe sposoby prezentowania flagi i innych symboli narodowych:

BROSZURA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tak zdalnie śpiewała klasa 6c.

klasa6chymn

Zgodnie z przyjętym kalendarzem roku szkolnego 2020/2021 w naszej szkole dzień 2 listopada 2020 r. /poniedziałek/ jest dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktycznych zarówno w Szkole Podstawowej nr 45 jak i w XIV Liceum Ogólnokształcącym.

W tym dniu czynna jest świetlica szkolna oraz stołówka.

Komunikat nr 6/20/21

z dnia 24 października 2020 r.

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

w sprawie ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 45

w zakresie dotyczącym klas IV – VIII oraz XIV Liceum Ogólnokształcącego

od 24 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r.

 1. Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną oraz na podstawie § 1a ust. 1, pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1870) od dnia 24 października 2020 r. do dnia 8 listopada 2020 r. zawiesza się zajęcia  stacjonarne dla uczniów klas IV - VIII Szkoły Podstawowej nr 45 oraz dla uczniów XIV Liceum Ogólnokształcącego.
 2. Zajęcia w klasach IV - VIII Szkoły Podstawowej nr 45 oraz w XIV Liceum Ogólnokształcącym będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia w klasach I - III SP 45 oraz w świetlicy szkolnej będą odbywały się bez zmian /stacjonarnie/. Będzie również funkcjonowała stołówka szkolna dla uczniów klas I - III SP 45.
 3. Zajęcia w klasach IV –VIII Szkoły Podstawowej nr 45 oraz w XIV Liceum Ogólnokształcącym będą odbywały się zgodnie z zasadami zawartymi w Procedurach realizacji nauczania w układzie hybrydowym oraz zdalnym obowiązujących w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 / Zał. nr 1 do Zarządzenia nr 6/20/21 z dnia 14 września 2020 r. Dyrektora ZSO nr 1/, według obowiązującego planu lekcji z wykorzystaniem platformy MS Teams.
 4. Traci moc Komunikat nr 4/20/21 z dnia 17 października 2020 r. Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie dotyczący ograniczenia w całości funkcjonowania XIV Liceum Ogólnokształcącego.

Wojciech Kalicki

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1

im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

DO II ETAPU KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY ZAKWALIFIKOWALI SIĘ:

KOD UCZNIA NAZWA KONKURSU LICZBA PUNKTÓW
7D03 POLONISTYCZNY 37
7B05 POLONISTYCZNY 36
8A26 MATEMATYCZNY 34
8A09 BIOLOGICZNY 38
7B05 HISTORYCZNY 40
7B19 HISTORYCZNY 35
6A06 HISTORYCZNY 34
8A15 HISTORYCZNY 34
6A09 HISTORYCZNY 33
8A25 HISTORYCZNY 33
6B09 HISTORYCZNY 33
7A03 GEOGRAFICZNY 32
8A15 GEOGRAFICZNY 32
8A22 GEOGRAFICZNY 32
8A25 JĘZYKA ANGIELSKIEGO 36
6A03 JĘZYKA ANGIELSKIEGO 35
8A08 JĘZYKA ANGIELSKIEGO 35
8A23 JĘZYKA ANGIELSKIEGO 35
8A05 JĘZYKA ANGIELSKIEGO 34
8A22 JĘZYKA NIEMIECKIEGO 38
8B14 JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO 36
8A05 JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO 35
8A16 JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO 32
8B08 JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO 32

 

SERDECZNIE GRATULUJEMY LAUREATOM ETAPU SZKOLNEGO!

DRUGI ETAP KONKURSÓW ZOSTANIE PRZEPROWADZONY W NASZEJ SZKOLE PO USTALENIU NOWEGO TERMINARZA PRZEZ ORGANIZATORA.

Komunikat nr 5/20/21

z dnia 20 października 2020 r.

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

dotyczący zawieszenia zajęć w klasie 6c oraz zawieszenia zajęć dla chłopców z klasy 6a

w Szkole Podstawowej nr 45

od dnia 21 października 2020 r. do dnia 29 października 2020 r.

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną zagrażającą zdrowiu uczniów, na podstawie § 18 ust. 2a i 2c Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 nr 5 z późniejszymi zmianami) zawieszam zajęcia w okresie od 21 października 2020 r. do dnia 29 października 2020 r. dla uczniów z klasy 6c oraz chłopców z klasy 6a w Szkole Podstawowej nr 45.

W związku z powyższym, na podstawie § 2 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1389) zawieszone zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Wojciech Kalicki

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1

im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

Zapraszamy Państwa Rodziców do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi przygotowanymi przez Ministerstwo Zdrowia na temat bezpieczeństwa epidemicznego i zasad odbywania kwarantanny w związku z koronawirusem:

Plakat ogólny

Plakat_zasady kwarantanny

Plakat_kwarantanna

Plakat_rozkladowka

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w imieniu wszystkich uczniów składamy najserdeczniejsze życzenia Dyrekcji, Nauczycielom i wszystkim Pracownikom Szkoły. Życzymy Wam wielu sukcesów zawodowych i cierpliwości. Bardzo dziękujemy za wszelkie rady, pochwały i słowa krytyki, które od Was otrzymaliśmy. Dziękujemy za cały trud włożony w nasze wychowanie, za wiarę w nas, cierpliwość, serdeczność i wyrozumiałość okazywaną nam na co dzień. To właśnie dzięki Wam mamy możliwość stania się mądrymi i wartościowymi ludźmi.

Dziękujemy, że jesteście z nami!

Samorząd Uczniowski

Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że 14.10.2020r. (środa) - Dzień Edukacji Narodowej - jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta (SP 45 oraz XIV LO).

W tym dniu pracować będzie świetlica szkolna oraz stołówka.

Z dniem 6 października 2020 r. na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 wprowadzona zostaje aktualizacja procedur BHP obowiązujących w trakcie pandemii Koronawirusa COVID-19.

Tym samym ust. 5 niniejszego dokumentu przyjmuje następujące brzmienie:

"Procedura przyjęcia dziecka do szkoły

1) Uczniowie klas 1-3 mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez rodzica/prawnego opiekuna bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

2) Rodzic/prawny opiekun w celu przyprowadzenia lub odebrania ucznia z klas 1-3 może wejść do wydzielonej „strefy dla rodzica " przy wejściu do szkoły od ul. Radzyńskiej i/lub do szatni .

a. w celu odebrania dziecka ze świetlicy rodzic/prawny opiekun sygnalizuje ten fakt używając dzwonka przy wejściu głównym do szkoły.

b. pracownik obsługi informuje wychowawcę świetlicy.

c. wychowawca świetlicy przyprowadza dziecko do rodzica/prawnego opiekuna.

d. rodzic odbiera dziecko w szatni w miejscu oznaczonym „strefa rodzica”.

3) Opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci mogą wchodzić do wydzielonej „strefy dla rodzica " przy wejściu do szkoły od ul. Radzyńskiej i/lub do szatni zachowując zasady:

a. jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk)."

 

Decyzją Rady Pedagogicznej z dniem 24 września 2020 r. na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących wprowadzona zostaje aktualizacja procedur BHP obowiązujących w trakcie pandemii Koronawirusa COVID-19.

Tym samym ust. 3 pkt. 4 niniejszego dokumentu przyjmuje następujące brzmienie:

"Uczniowie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 45 oraz uczniowie XIV Liceum Ogólnokształcącego mają obowiązek zakrywać nos i usta po wejściu do budynku szkoły, na korytarzach podczas przerw międzylekcyjnych, w stołówce do chwili rozpoczęcia spożywania posiłku i po nim, w bibliotece szkolnej, w łazienkach, a także w pomieszczeniach służbowych, takich jak sekretariat, gabinety pracowników szkoły oraz pokój nauczycielski oraz inne przestrzenie wspólne."

Poniżej przekazujemy zaktualizowane procedury BHP obowiązujące uczniów, rodziców/opiekunów oraz pracowników Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie w trakcie pandemii Koronawirusa COVID-19 w roku szkolnym 2020/2021.

Pobierz plik .pdf

Eliminacje I etapu konkursów przedmiotowych
Lubelskiego Kuratora Oświaty
w Szkole Podstawowej nr 45 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie:

 • POLONISTYCZNY – 12.10.2020 r. (Sala konferencyjna)
 • CHEMICZNY – 13.10.2020 r. (Sala konferencyjna)
 • JĘZYK NIEMIECKI – 15.10.2020 r. (Sala B36)
 • JĘZYK ANGIELSKI – 16.10.2020 r. (Sala konferencyjna)
 • MATEMATYCZNY – 19.10.2020 r. (Sala konferencyjna)
 • HISTORYCZNY – 20.10.2020 r. (Sala konferencyjna)
 • JĘZYK HISZPAŃSKI – 21.10.2020 r. (Sala konferencyjna)
 • BIOLOGICZNY – 22.10.2020 r. (Sala B36)
 • GEOGRAFICZNY – 23.10.2020 r. (Sala konferencyjna)

Początek konkursów godz. 9.00

Wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego 2020/2021

Szkoły Podstawowej nr 45 im. Z. Herberta w Lublinie

W środę 30 września 2020 r. z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego przeprowadzone zostały wybory do Samorządu Uczniowskiego. Nad prawidłowością przebiegu głosowania oraz zliczania głosów czuwała komisja w składzie: Joanna Jaroszewska, Julia Góra i Wiktor Włodarczyk z klasy 7b oraz nadzorujący ich pracę Pan Arkadiusz Majewski. Głosowanie odbyło się na czwartej i piątej godzinie lekcyjnej wskazanego dnia. Uczniowie przebywający na kwarantannie mieli również możliwość oddania swojego głosu zdalnie w aplikacji MS Teams, z czego skorzystali.

W wyborach swój głos oddało 213 uczniów uprawnionych do głosowania.

Do pracy w Samorządzie Uczniowskim zgodnie z kolejnością wynikającą z liczby głosów zostali wybrani:

Oliwia Frączek z kl. 7b 52 głosy

Adam Kasperski z kl. 5a 40 głosów

Karolina Zielińska z kl. 7c 28 głosów

Zuzanna Flis z kl. 7b 24 głosy

Jessica Sowińska z kl. 7c 20 głosów

Ernest Piskorski z kl. 4b 17 głosów

Wiktoria Gap z kl. 5b 17 głosów

Iga Tryl z kl. 5b 6 głosów

Pozostali kandydaci nie przekroczyli progu wyborczego wynoszącego 5 głosów.

Serdecznie dziękujemy wszystkim kandydatom za udział w wyborach, komisji oraz uczniom, którzy wzięli udział w głosowaniu. W ten sposób nasza młodzież bierze udział w kreowaniu działań podejmowanych na terenie szkoły włączając się w kształtowanie jej wizerunku. Serdecznie zapraszamy wybrane osoby do pracy i zachęcamy do odważnego wprowadzania w życie swoich pomysłów.

Zapraszamy do zobaczenia zdjęć z przebiegu kampanii wyborczej i głosowania w galerii zdjęć.

Pierwsze zebranie nowowybranego Samorządu Uczniowskiego odbędzie się we wtorek 6 października 2020 r. o godzinie 10.35 w sali B21. Zapraszamy wybrane osoby!!!

Arkadiusz Majewski

Opiekun Samorządu Uczniowskiego