W piątek, 31 lipca br. wydawane będą zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty przez Wychowawców zgodnie z zasadami bezpieczeństwa sanitarnego (osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu) według następującego harmonogramu:

 

8a - 10.00-11.00, sala B10

 

8b - 10.30-11.30, sala B23

 

8c - 11.00-12.00, sala B34

 

Uczeń lub rodzic ucznia/opiekun prawny odbiera zaświadczenie potwierdzając ten fakt podpisem w prowadzonej przez szkołę ewidencji wydanych świadectw. Prosimy zabrać ze sobą długopis.

Po podanym wyżej terminie istnieje możliwość odbioru zaświadczenia w sekretariacie szkoły w dniu 3 i 4 sierpnia w godzinach od 9 do 14.

Informujemy, że w dniach 26-30.06.2020 r. sekretariat będzie przyjmować dokumenty rekrutacyjne do klas pierwszych XIV LO w godz.

 - 26.06.2020r. (piątek) 14:00 - 17:00

 - 29.06.2020r. (poniedziałek) - sekretariat nieczynny. W sprawach pilnych prosimy kontaktować się poprzez adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 - 30.06.2020r. (wtorek) 9:00-14:00.

Ksiądz Proboszcz oraz Księża katecheci serdecznie zapraszają  społeczności Szkoły Podstawowej nr 45 oraz XIV Liceum Ogólnokształcącego  na Mszę św. z okazji zakończenia roku szkolnego 2019/2020, która odbędzie się   25 czerwca 2020 r. /czwartek/ o godz. 18.00 w Kościele pw. Dobrego Pasterza.

Księża przypominają także, że istnieje  możliwość uczestnictwa we Mszy. św. on-line.

Komunikat nr 8/19/20

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1
im. Zbigniewa Herberta z dnia 18 czerwca 2020 r.

Harmonogram wręczenia świadectw uczniom z okazji zakończenia roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej nr 45

26 czerwca 2020 r.

Uczniów klas 8 serdecznie zapraszam

na uroczystość wręczenia świadectw ukończenia szkoły podstawowej i Dyplomów Absolwenta:

Klasa 8a – godz. 8.30 – sala gimnastyczna

Klasa 8b – godz. 9.30 – sala gimnastyczna

klasa 8c – godz. 10.30 – sala gimnastyczna

Istnieje możliwość odbioru świadectwa dla zainteresowanych Rodziców/prawnych opiekunów uczniów klas 1-4. Uczniowie klas 5, 6 i 7 mogą odebrać świadectwo osobiście. Świadectwa będą wręczali Państwo Wychowawcy klas.

Przy odbiorze świadectwa obowiązują zasady bezpieczeństwa sanitarnego – osłona nosa i ust, dezynfekcja rąk, dystans społeczny!

Klasa Godz. Miejsce Wejście do budynku na hol szkolny
7a, 7b 11.00-12.00

plac przed szkołą od strony

ul. Radzyńskiej,

w razie deszczu - hol główny szkoły

7a - ul. Radzyńska

7b - ul. Paganiniego

6a, 6b 12.00-13.00

6a - ul. Radzyńska

6b - ul. Paganiniego

6c, 6d 13.00-14.00

6c - ul. Radzyńska

6d - ul. Paganiniego

5a, 5b, 5c 14.00-15.00

5a, 5b - ul. Radzyńska

 5c - ul. Paganiniego

4a, 4b 15.00 -16.00

4a - ul. Radzyńska

4b - ul. Paganiniego

3a, 3b , 2a 16.00-17.00

3a, 3b - ul. Radzyńska

2a - ul. Paganiniego

2b, 1a, 1b 17.00-18.00

2b, 1a - ul. Radzyńska

1b - ul. Paganiniego

Drugi termin wydania świadectwa przez wychowawców - od 1 września 2020 r.

                                                                                  

Z wyrazami szacunku i wdzięczności

Dyrektor

Wojciech Kalicki

 

Data/godzina egzaminu

Przedmiot

Sala egzaminacyjna

Kody zdających

Wejście do budynku szkolnego

Szatnia

16-18.06.2020

/wtorek-środa-czwartek/

9:00

 

Język polski

Matematyka

Język angielski

 

B 20

B10, B19, B21, C06, C08, C12, C16, C19, C22

Seg. B od strony Orlika

wejście od godz. 8.30

B23

B22

A01, A05, A07, A16, A19, A20, B04, B06, B07

Seg. B od strony Orlika

wejście od godz. 8.30

B23

B24

A03, A06, A12

Seg. B od strony Orlika

wejście od godz. 8.30

B23

Sala gimnastyczna

A02, A04, A08, A09, A10, A11, A13, A14, A15, A17, A18, A21, A22, B02, B03, B05, B08, B09, B11, B12, B13, B14, B15, B16

Od ul. Radzyńskiej – strona SP 45

wejście od godz. 8.20

Sala taneczna

B17, B18, B20, B22, B23, B24, C01, C02, C03, C04, C05, C07, C09, C10, C11, C13, C14, C15, C17, C18, C20, C21, C23

Od placu szkolnego seg. D

wejście od godz.
8. 20

 

D 9

Komunikat nr 7/19/20

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1
im. Zbigniewa Herberta

z dnia 5 czerwca 2020 r.

W związku z przedłużeniem kształcenia na odległość w szkołach i placówkach oświatowych w Polsce zostały zawieszone do 26 czerwca 2020 r. zajęcia edukacyjne w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta:

 • Szkole Podstawowej nr 45
 • XIV Liceum Ogólnokształcącym

Kształcenie na odległość, w czasie którego będą realizowane treści programowe, prowadzone będzie z wykorzystaniem metod i technik pracy zdalnej z uczniem. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji nauczania zdalnego z poszczególnych przedmiotów i zajęć edukacyjnych przekażą Państwu oraz Uczniom Wychowawcy i Nauczyciele za pomocą dostępnych środków komunikacji /m.in. dziennik elektroniczny, platformy edukacyjne, pocztę elektroniczną, media społecznościowe/.

Pedagog szkolny udziela wszelkich konsultacji i pomocy zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronach szkoły: www.sp45.lublin.pl, www.14lo.lublin.pl.

We wszelkich sprawach szkolnych prosimy o kontaktowanie się drogą telefoniczną pod nr (81) 741 37 03 wew. 11 lub na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

                                                                                                      

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświat w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem

COVID -19(Dz. U. z 2020 r. poz. 990)

                                                                                                                                                                                                            Z poważaniem

Dyrektor

Wojciech Kalicki

Poniżej przekazujemy opis procedur BHP obowiązujących podczas egzaminu ósmoklasisty w naszej szkole.

Wszystkim dzieciom w Dniu Ich Święta składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech radość i uśmiech nieustannie goszczą na waszych twarzach. Samych szczęśliwych chwil oraz odwagi w spełnieniu wszystkich marzeń. Wspaniałych kolegów i oddanych przyjaciół. Niech każdy dzień będzie dla was wspaniałą przygodą!

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 45 im. Z. Herberta w Lublinie

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem konsultacji dla zainteresowanych uczniów z klas 4-8.

pdf ikonaHarmonogram konsultacji dla uczniów klas 8 z przedmiotów egzaminacyjnych od 25 maja 2020 r.

pdf ikonaHarmonogram konsultacji dla uczniów klas 4-8 od 1 czerwca 2020 r.

Komunikat nr 6/19/20 Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta z dnia 21 maja 2020 r.

Szanowni Państwo Rodzice i prawni Opiekunowie!

W związku z przedłużeniem kształcenia na odległość w szkołach i placówkach oświatowych w Polsce zostały zawieszone do 7 czerwca 2020 r. zajęcia edukacyjne w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta:

 • Szkole Podstawowej nr 45

 • XIV Liceum Ogólnokształcącym

Kształcenie na odległość, w czasie którego będą realizowane treści programowe, prowadzone będzie z wykorzystaniem metod i technik pracy zdalnej z uczniem. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji nauczania zdalnego z poszczególnych przedmiotów i zajęć edukacyjnych przekażą Państwu oraz Uczniom Wychowawcy i Nauczyciele za pomocą dostępnych środków komunikacji /m.in. dziennik elektroniczny, platformy edukacyjne, pocztę elektroniczną, media społecznościowe/.

Uprzejmie informuję:

 1. że od 11 maja 2020 r. funkcjonuje oddział przedszkolny;

 2. od 25 maja 2020 r. będą prowadzone zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne w szkole dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 45;

 3. od 25 maja 2020 r. do 7 czerwca 2020 r. mogą być realizowane zajęcia rewalidacyjne na terenie szkoły;

 4. od 25 maja 2020 r. do 7 czerwca 2020 r. dla uczniów klas VIII SP 45 będzie możliwość korzystania z biblioteki szkolnej w godz. 8.00-12.00 /od poniedziałku do piątku/ oraz będą prowadzone konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne;

 5. od 1 czerwca 2020 r. do 7 czerwca 2020 r. dla uczniów SP 45 i XIV LO będzie możliwość korzystania z biblioteki szkolnej w godz. 8.00-12.00 /od poniedziałku do piątku/ oraz będą prowadzone konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne;

 1. Pedagog szkolny udziela wszelkich konsultacji i pomocy zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronach szkoły: www.sp45.lublin.pl, www.14lo.lublin.pl.

We wszelkich sprawach szkolnych prosimy o kontaktowanie się drogą telefoniczną pod nr (81) 741 37 03 wew. 11 lub na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Łączę wyrazy szacunku

Dyrektor

Wojciech Kalicki

Szanowni Państwo!
Rodziców/prawnych opiekunów dzieci zainteresowanych korzystaniem z zajęć opiekuńczo-dydaktycznych, zajęć rewalidacyjnych, konsultacji oraz pracą biblioteki szkolnej od 25 maja 2020 r. prosimy o zapoznanie się z niniejszą procedurą i stosowanie się do zaleceń w niej zawartych.
 
 
Harmonogram zajęć:
 
Zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne dla zainteresowanych uczniów z klas 1-3 (klasy pierwsze - sala E19, klasy drugie i trzecie - sala E28) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 11.00, świetlica od 11.00 do 17.00. Zapisy na zajęcia przyjmują p. wychowawczynie. Nauka zdalna dla uczniów pozostających w domu trwa nadal.
 
Zajęcia rewalidacyjne - dzień i godzina ustalany indywidualnie przez nauczyciela-specjalistę z rodzicem ucznia.
 
Biblioteka szkolna - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00
 
Konsultacje dla ósmoklasistów z przedmiotów egzaminacyjnych:
 
PRZEDMIOT NAUCZYCIEL KLASA DZIEŃ, GODZINA, FORMA/SALA
JĘZYK POLSKI ANDRZEJ ZEGZDRYN 8A

Piątek 12.45-13.30, on-line MS Teams

JĘZYK POLSKI EWA GOLJAN 8B Czwartek, 14.00-14.45, on-line MS Teams
JĘZYK POLSKI BOŻENA MALEC 8C Czwartek, 8.00-9.00, on-line MS Teams
JĘZYK ANGIELSKI ALEKSANDRA WONS-ŁUKASIK 8A Wtorek, 10.00-10.45, on-line MS Teams
JĘZYK ANGIELSKI ANNA MOROZIEWICZ 8C, 8B Czwartek, 8.45-9.30, on-line MS Teams
JĘZYK ANGIELSKI MARCIN SADOWSKI 8C, 8B Środa, 13.00-14.00, B9
MATEMATYKA ANNA KORZEC 8A Piątek, 8.50-9.35, on-line MS Teams
MATEMATYKA ANNA KORZEC 8C

Piątek, 8.00-8.45, on-line MS Teams

MATEMATYKA GRAŻYNA ZWOLIŃSKA-DOMAŃ 8B

Wtorek, 11.30-12.15, on-line MS Teams

Zapraszamy uczniów klas ósmych do zapoznania z nowym harmonogramem rekrutacji do szkół ponadpodstawowych:

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

WITAM SERDECZNIE

UWAGA!

Chciałam powiadomić uczniów klas 4 - 8 naszej szkoły SP45 o egzaminie na KARTĘ ROWEROWĄ. Egzamin teoretyczny odbędzie się w dniu 5 czerwca 2020r. Wszyscy uczniowie - (warunek ukończone 10 lat) którzy chcą przystąpić do egzaminu proszeni są o napisanie zgłoszenia o treści: KARTA ROWEROWA, IMIĘ I NAZWISKO ORAZ KLASA. Zgłoszenie należy wysłać poprzez wiadomość na DZIENNIK ELEKTRONICZNY na nazwisko BARBARA HERMANOWSKA w terminie do dnia 26 maja 2020r. (wtorek) Egzamin przeprowadzimy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w obecnych warunkach. Jeżeli będą jakieś pytania to proszę pisać na dziennik elektroniczny lub podaję telefon do kontaktu 505044500 Pozdrawiam serdecznie i czekam na zgłoszenia

Barbara Hermanowska

Szanowni Państwo Rodzice dzieci kandydatów do klasy pierwszej!

Dla kandydatów zakwalifikowanych kolejnym krokiem w procesie rekrutacji będzie potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole. Potwierdzanie woli będzie miało miejsce w dniach 4-7 maja br.

W celu potwierdzenia woli podjęcia nauki rodzic, którego dziecko zakwalifikowało się do placówki:

• jeżeli posiada podpis elektroniczny – może potwierdzić wolę elektronicznie

w systemie rekrutacyjnym, używając podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego jednego rodzica i wybierając przycisk „potwierdź wolę”,

• jeżeli nie posiada podpisu elektronicznego – powinien przesłać uzupełnioną
i podpisaną „deklarację potwierdzenia woli” za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail szkoły.

Wzór deklaracji potwierdzenia woli

Aby przesłać „deklarację potwierdzania woli” należy pobraną deklarację, zapisać na dysku komputera, uzupełnić, wydrukować, podpisać odręcznie i skan lub zdjęcie przesłać na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Brak potwierdzenia woli oznacza rezygnację z miejsca w szkole.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom parafialnego konkursu świątecznego ,,Moja Wielkanoc” organizowanego przez katechetów SP nr 34 i SP nr 45 w Lublinie za przesłane prace plastyczne.

Komisja w składzie: s. Agnieszka Kasza, s. Natalia Ostrowska, ks. Adam Pawlak i ks. Mateusz Tomczykowski postanowiła przyznać nagrody następującym twórcom ze Szkoły Podstawowej nr 45:

Laureaci:

Julia Gajska, Michał Gawiński, Maria Gładysz, Aleksandra Juścińska, Patrycja Kotuła, Tymon Maliszewski i brat, Ignacy Sokołowski, Filip Tchórz, Alicja Wiącek, Antoni Wiącek

Wyróżnienia:

Dawid Bogdański, Kornel Bogdański, Alicja Cieszko, Dominika Czubiel, Karol Puzio, Paulina Skowronek, Emilia Żelazowska

Nagrody zostaną wręczone podczas spotkań zorganizowanych w szkołach po powrocie do tradycyjnej pracy.

Za udział w konkursie wszystkim uczestnikom składamy serdeczne podziękowania.

W galerii zdjęć można zobaczyć wszystkie dzieła uczestników naszego konkursu.

Zerówka szkolna SP 45 serdecznie dziękuje wszystkim, którzy wzięli udział w Lubelskim Konkursie Plastycznym "Mój Brzechwa" .

Zdajemy sobie sprawę, że ze względu na ten "nietypowy czas", nie wszyscy zdążyli dostarczyć nam swoje prace. Jednocześnie informujemy, że Komisja zdalna, w skład której wchodziły: p. Elżbieta Kostrzewska, p. Grażyna Kośmiej i p. Danuta Bazylewicz, postanowiła przyznać:
I - Hanna Zalewska praca pt. "Kaczka dziwaczka" (Przedszkole w Drawsku Pomorskim grupa "Misie")
I - Martynka Zięba praca pt. "Wrona i ser" (Odział przedszkolny "0" Szkoły Podstawowej nr 45 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie)
II - Dawid Elert praca pt. "Arbuz" (Odział przedszkolny "0" A Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej z Białej Podlaskiej)
II - Emilka Daniłko praca pt. "Żuk" (Odział przedszkolny "0" Szkoły Podstawowej nr 45 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie)
III - Oliwia Myć praca pt. "Pantera" (Odział przedszkolny "0" A Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej z Białej Podlaskiej)
III - Hanna Kwaśniewska praca pt. "Sroka" (Odział przedszkolny "0" Szkoły Podstawowej nr 45 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie)
 
Wyróżnienia otrzymali ponadto:
Igor Niewinny (Odział przedszkolny "0" Szkoły Podstawowej nr 45 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie)
Konrad Wyrzykowski (Odział przedszkolny "0" A Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej z Białej Podlaskiej)
Sebastian Laskowski (Odział przedszkolny "0" Szkoły Podstawowej nr 45 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie)
Marcel Harasimiuk (Odział przedszkolny "0" A Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej z Białej Podlaskiej)
Zuzanna Przybylska (Odział przedszkolny "0" A Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej z Białej Podlaskiej)
 
Dyrekcja szkoły oraz Organizatorzy konkursu ufundowali nagrody w postaci książek i piórników. Nagrody zostaną przesłane pocztą. Jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękujemy, szczególnie Paniom wychowawczyniom za przygotowanie dzieci do konkursu i życzymy zdrówka.
 
Zapraszamy do zobaczenia najlepszych prac udostępnionych w galerii zdjęć.

Komunikat nr 5/19/20

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1
im. Zbigniewa Herberta

z dnia 24 kwietnia 2020 r.

Szanowni Państwo Rodzice i prawni Opiekunowie!

W związku z przedłużeniem kształcenia na odległość w szkołach i placówkach oświatowych w Polsce zostały zawieszone do 24 maja 2020 r. wszystkie zajęcia edukacyjne w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta:

 • Szkole Podstawowej nr 45
 • Oddziale przedszkolnym przy SP nr 45
 • XIV Liceum Ogólnokształcącym

Kształcenie na odległość, w czasie którego będą realizowane treści programowe, prowadzone będzie z wykorzystaniem metod i technik pracy zdalnej z uczniem. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji nauczania zdalnego z poszczególnych przedmiotów i zajęć edukacyjnych przekażą Państwu oraz Uczniom Wychowawcy i Nauczyciele za pomocą dostępnych środków komunikacji /m.in. dziennik elektroniczny, platformy edukacyjne, pocztę elektroniczną, media społecznościowe/.

We wszelkich sprawach szkolnych prosimy o kontaktowanie się drogą telefoniczną pod nr (81) 741 37 03 wew. 11 lub na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

                                                                                                                                                                                        Łączę wyrazy szacunku

Dyrektor

Wojciech Kalicki

Informujemy o możliwości użyczenia uczniom Szkoły Podstawowej nr 45 sprzętu komputerowego (komputer stacjonarny) z przeznaczeniem uczenia się na odległość na czas zawieszenia zajęć dydaktycznych. Poniżej zamieszczone są szczegóły dotyczące użyczenia oraz niezbędne dokumenty.

Opis procedury ------------------->

 

pobierz

Wzór wniosku --------------------->

 

pobierz

Wzór umowy użyczenia ------------>

 

pobierz

Protokół zdawczo-odbiorczy ------>

 

pobierz

Informujemy, że posiadamy jeszcze wolne miejsca dla kandydatów do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021. Dodatkowa rekrutacja odbędzie się w dniach od 21 do 28 kwietnia 2020 roku. Zapraszamy dzieci spoza obwodu szkoły! 

ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ

Rodziców kandydatów z obwodu szkoły, którzy jeszcze nie zapisali dziecka do klasy pierwszej prosimy o kontakt telefoniczny ze szkołą.

Jednocześnie informujemy, że wszyscy kandydaci z obwodu szkoły zarejestrowani przez Rodziców w pierwszym etapie rekrutacji (od 1 do 8 kwietnia) zostali zakwalifikowani do klasy pierwszej.

INFORMACJE:

Dyżur telefoniczny pełniony będzie w dniach 21 i 23 oraz 27 i 28 kwietnia 2020 r. w godzinach od 9.30 do 14.00

tel. 81 741 37 03 w. 11, a w pozostałe dni elektronicznie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

OFERTA SZKOŁY

FOLDEREK

SPOT REKLAMOWY

DZIEŃ OTWARTY-ZDJĘCIA

Drodzy Uczniowie klas 8!

Już jest dostępna oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych:

OFERTA

OFERTA 2

Pamiętajcie też o terminach rekrutacji:

TERMINY

PORADNIK DLA RODZICA UCZNIA KLASY 8

Komunikat nr 4/19/20

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1
im. Zbigniewa Herberta

z dnia 14 kwietnia 2020 r.

Szanowni Państwo Rodzice i prawni Opiekunowie!

W związku z przedłużeniem kształcenia na odległość w szkołach i placówkach oświatowych w Polsce zostały zawieszone do 26 kwietnia 2020 r. wszystkie zajęcia edukacyjne w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta:

 • Szkole Podstawowej nr 45
 • oddziale przedszkolnym przy SP 45
 • XIV Liceum Ogólnokształcącym

Kształcenie na odległość, w czasie którego będą realizowane treści programowe, prowadzone będzie z wykorzystaniem metod i technik pracy zdalnej z uczniem. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji nauczania zdalnego z poszczególnych przedmiotów i zajęć edukacyjnych przekażą Państwu oraz Uczniom Wychowawcy i Nauczyciele za pomocą dostępnych środków komunikacji /m.in. dziennik elektroniczny, platformy edukacyjne, pocztę elektroniczną, media społecznościowe/.

We wszelkich sprawach szkolnych prosimy o kontaktowanie się drogą telefoniczną pod nr (81) 741 37 03 wew. 11 lub na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

                                                                                                                                                                                        Łączę wyrazy szacunku

Dyrektor

Wojciech Kalicki