Drukuj

Poniżej przekazujemy opis procedur BHP obowiązujących podczas egzaminu ósmoklasisty w naszej szkole.