Serdecznie zapraszamy do zgłoszenia swojego projektu w ramach konkursu na realizację w Szkole Podstawowej nr 45 Szkolnego Budżetu Obywatelskiego. Nasza szkoła uzyskała kwotę 4000 zł do wykorzystania na działania na rzecz społeczności szkolnej. Pieniądze te zostaną zagospodarowane na zasadach zbliżonych do miejskiego budżetu obywatelskiego. Do dnia 22 października 2021 r. czekamy tym samym na zgłoszenia projektów, które warto byłoby w naszej szkole zrealizować. Projekty na zamieszczonym poniżej wzorze wniosku w wersji papierowej należy dostarczyć do Pana Arkadiusza Majewskiego - Koordynatora Szkolnego Budżetu Obywatelskiego. Do opracowania i składania projektów zapraszamy uczniów, rodziców oraz nauczycieli naszej szkoły. Komisja powołana do realizacji Szkolnego Budżetu Obywatelskiego oceni złożone projekty i przygotuje listę projektów, które zostaną poddane pod głosowanie przeprowadzone wśród uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Organizacja głosowania przewidziana jest na 29 października 2021 r.

Poniżej zamieszczamy pełny regulamin konkursu oraz wzór wniosku, który należy wykorzystać do przygotowania projektu.

Pin It