W piątek 29 kwietnia 2022 r. delegacja Samorządu Uczniowskiego z klasy 8a i 8c pod opieką p. Ewy Cydejko wzięła udział w uroczystych obchodach Lubelskiego Dnia Solidarności Międzypokoleniowej. Święto ustanowione przez Komisję Europejską promuje porozumienie międzypokoleniowe wśród mieszkańców naszego kontynentu i podkreśla znaczenie, jakie dla Europy ma tworzenie przyjaznej do życia przestrzeni dla wszystkich grup wiekowych.

W tym roku spotkanie odbywało się pod hasłem „Międzypokoleniowy Lublin solidarny z Ukrainą". Uczestnicy wydarzenia zgromadzeni na placu Łokietka przed Ratuszem podkreślali więzi łączące różne pokolenia lublinian, ale także solidarność z obywatelami Ukrainy, których gościmy w Lublinie. Podczas spotkania utworzono Most Pokoleń z wykorzystaniem balonów w kolorach białym, czerwonym, niebieskim i żółtym. Część artystyczną uświetniły m.in. występy muzyczne Chóru Kasjopea, Zespołu Ludowego Sławiniacy oraz ośmioletniej Ukrainki Anastazji Pustowit.

Zapraszamy do galerii zdjęć z tego wydarzenia!

Pin It