Informator o zawodach: https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=8978

Schemat systemu edukacji

O egzaminie

Materiały do zajęć:

Film KOWEZIU

Strona PSZ z odnośnikiem do opisów zawodów

Rozporządzenie MEN zawierające listę zawodów szkolnictwa branżowego

samsung

Otylia Jędrzejczak https://www.youtube.com/watch?v=8dMJrlVRcK8

Agnieszka Radwańska https://www.youtube.com/watch?v=UKwEG3s07NM

https://www.youtube.com/watch?v=8dMJrlVRcK8

Wyszukanie kwalifikacji wchodzących w skład wylosowanych zawodów oraz ułożenie ścieżki/ścieżek rozwoju zawodowego pozwalających na uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zawodach wymienionych na stronie http://www.kluczdokariery.pl/katalogzawodow/najpopularniejsze-zawody.html

Tworzymy wspólnie definicję pojęcia kwalifikacje.

https://www.youtube.com/watch?v=azUQyU4Yz_k