Informator, szkoły branżowe, liceaZapraszamy do zapoznania z ofertami szkół ponadpodstawowych województwa lubelskiego. Kuratorium Oświaty w Lublinie przygotowało informator na rok szkolny 2022/2023. Dostępna w nim wyszukiwarka pozwoli na porównanie ofert wielu szkół naszego regionu w zależności od określonych przez użytkownika kryteriów.

https://www.kuratorium.lublin.pl/informator.php

Zarządzenie Nr 5/2020 Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021

dostępne pod adresem

https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=10394

Obecnie nie ma terminów dla miasta Lublin, jednak w ubiegłym roku obowiązywały następujące https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/szkoly-i-placowki/rekrutacja-do-szkol-i-placowek/rekrutacja-do-szkol-ponadgimnazjalnych/

Informator o zawodach: https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=8978

Schemat systemu edukacji

O egzaminie