Dnia 29 września 2023 r. (piątek) odbędą się wybory do Prezydium Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 45 im. Z. Herberta w Lublinie.
W czwartek 28 września 2023 r. w sali konferencyjnej przeprowadzimy debatę przedwyborczą kandydatów do Prezydium SU.
Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów zainteresowanych pracą w Prezydium Samorządu Uczniowskiego do zgłaszania swoich kandydatur poprzez wpisanie się na listę, która zostanie udostępniona na tablicy ogłoszeń w Strefie Relaksu na I piętrze segmentu B. Na zgłoszenia kandydatów czekamy do dnia 26 września 2023 r.. Po tym terminie nie będzie możliwości zgłoszenia swojej kandydatury.

Wybory Małego Samorządu w klasach 1-3 zostaną przeprowadzone dnia 28 września 2023 r.

Zachęcamy wszystkie klasy do aktywnego promowania swoich kandydatów!

Kampanię wyborczą czas zacząć!


Serdecznie zapraszamy!
                                                                                                    
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

Zespół Roboczy złożony z uczniów klasy 6a pod opieką Pana Arkadiusza Majewskiego serdecznie zaprasza młodzież w wieku 10-30 lat zamieszkałą lub uczącą się w Dzielnicy Czechów Południowy do udziału w konkursie plastycznym mającym na celu wsparcie w określeniu najkorzystniejszego kształtu Rowerowego Placu Manewrowego. Opracowana przez Zespół Roboczy trasa zostanie wymalowana na boisku asfaltowym obok Szkoły Podstawowej nr 45 im. Z. Herberta w Lublinie.

Dopuszczalne formy prac konkursowych:
Praca płaska formatu A4 wykonana ołówkiem, kredkami, flamastrami lub farbami podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora.
Uczestnicy konkursu:
Uczestnikiem konkursu może być każda osoba w wieku od 10 do 30 lat zamieszkała lub ucząca się w Dzielnicy Czechów Południowy w Lublinie.
Zgłaszanie prac:
W terminie do dnia 27 września 2023 r. prace należy zgłosić do Pana Arkadiusza Majewskiego - Opiekuna Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 45 im. Z. Herberta w Lublinie. Do pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy, oświadczenie o prawach autorskich, klauzulę informacyjną oraz oświadczenie dotyczące wykorzystania wizerunku i danych osobowych. Wzory tych dokumentów zostały opublikowane na stronie internetowej Szkoły pod adresem http://sp45.lublin.pl. W imieniu niepełnoletniej osoby dokumenty zgłoszeniowe powinny zostać wypełnione i podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego.
Kryteria oceny prac konkursowych:
Ocenie podlegać będzie poziom możliwości manewrowych jakie daje zaprojektowana trasa, estetyka wykonania pracy oraz możliwość wykorzystania zaprojektowanej trasy lub jej części do organizacji egzaminów na kartę rowerową.
Rozstrzygnięcie konkursu:
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Szkoły pod adresem http://sp45.lublin.pl w terminie do dnia 30 września 2023 r.
Wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystego otwarcia Rowerowego Placu Manewrowego planowanego na przełomie października i listopada 2023 r.

 

Konkurs plastyczny realizowany jest w ramach projektu Rowerowy Plac Manewrowy, który uzyskał dofinansowanie
ze środków Miasta Lublin w programie Miejski Aktywator Młodzieżowy. Operatorem programu jest Fundacja Twórczości, Edukacji i Animacji
Młodzieży TEATRIKON

belka mam

W czwartek 15 czerwca 2023 r. mieliśmy niezwykłą przyjemność gościć podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej Źródło. Było to spotkanie kontynuujące współpracę nawiązaną przez klasę 6a i wychowawcę Panią Agnieszkę Bartkow-Lewandowską. Tego dnia na naszym boisku Orlik zorganizowaliśmy stoiska z modelami robotów oraz sprzętem wojskowym z wyposażenia XIV LO, odbyły się warsztaty tworzenia aniołów z masy solnej oraz animacje z wykorzystaniem kolorowej chusty. Nasi goście pomalowali ponadto przegotowane wcześniej z płyty meblowej serca, które zabrali na pamiątkę naszego spotkania. Liczymy na kolejne tak owocne wzajemne wizyty, które bardzo dużo dają zarówno naszym uczniom, nauczycielom jak i podopiecznym Warsztatów. Dziękujemy za ten dobrze spędzony czas. Zapraszamy do galerii zdjęć oraz obejrzenia filmu z naszego spotkania.

Prowadzenie i organizacja: Pani Agnieszka Bartkow-Lewandowska, Pani Wioletta Ciupak, Pani Grażyna Buszko i Pan Arkadiusz Majewski

galeria zdj

 

Miło nam poinformować, że projekt pt. "Rowerowy Plac Manewrowy" uzyskał dofinansowanie w ramach programu Miejski Aktywator Młodzieżowy. Został on opracowany przez grupę roboczą złożoną z uczniów klasy 5a, której liderką jest Zofia Biedacha. Projekt zakłada wspólne opracowanego na podstawie szkolnego konkursu i wykonanie przez społeczność szkolną placu manewrowego na boisku asfaltowym znajdującym się obok Szkoły Podstawowej nr 45. W ramach uroczystego otwarcia naszej małej inwestycji przewidujemy organizację dnia edukacji rowerowej na przełomie września i października 2023 r. z zajęciami doskonalącymi jazdę oraz obsługę roweru oraz paradą rowerową.

Wsparcie merytoryczne w realizacji projektu sprawować będzie Porozumienie Rowerowe.

Opiekunem odpowiedzialnym za wdrożenie projektu jest Pan Arkadiusz Majewski.

Projekt jest realizowany w ramach obchodów Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023 i jest w całości finansowany ze środków budżetu Miasta Lublin.

Operatorem programu jest Fundacja Teatrikon.

 

 teatrikonesm 2023

 

 

 

 

We wtorek 25 kwietnia 2023 r. Zespół Roboczy SBO spotkał się w Przestrzeni Młodzieżowej Hej!. Wspólnie omówiliśmy realizację II edycji Szkolnego Budżetu Obywatelskiego stawiając na najważniejsze aspekty aktywizujące społeczność naszej szkoły. Mieliśmy możliwość sprawdzenia i rozwinięcia naszych zdolności kulinarnych podczas własnoręcznego przygotowania gofrów. Każda nasza wyprawa do Przestrzeni Hej, to też nauka przygotowania takiej uczty, a przede wszystkim wspólnego posprzątania włącznie z myciem po sobie naczyń. To było bardzo udane spotkanie.

Opiekunowie: Magdalena Kukier, Arkadiusz Majewski

galeria zdj

W dniach 28 oraz 31 marca 2023 r. w naszej szkole odbył się kiermasz palm przygotowanych przez aktywnych przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego pod opieką siostry Natalii Ostrowskiej oraz pana Arkadiusza Majewskiego. Realizację kiermaszu wsparła również pani Ewa Cydejko. Podczas kiermaszu zbierane były środki w ramach akcji Dar Serca. Środki te zostaną przeznaczone na wsparcie Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia w Lublinie. Zebrana została kwota 492,33 zł. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym uczniom, rodzicom i nauczycielom, którzy uczestniczyli w przygotowaniu palm oraz zechcieli wesprzeć ten szczytny cel. Dobro zawsze powraca!

galeria zdj