Informujemy, że do II etapu konkursów przedmiotowych Lubelskiego Kuratora Oświaty zakwalifikowali się:

konkurs matematyczny - Michał Kowalczyk

konkurs historyczny - Szymon Gładysz

konkurs biologiczny - Szymon Gładysz

konkurs chemiczny - Michał Kowalczyk

konkurs fizyczny - Antoni Wiącek i Eryk Dąbrowski

Serdecznie gratulujemy!

II etap konkursów odbędzie się w naszej szkole według poniższego harmonogramu.

 

Cele konkursu:

 • Promocja szlachetnych wartości pomocy bliźniemu.

 • Kształtowanie empatii i otwartości na drugiego człowieka.

 • Rozbudzanie potrzeby zaangażowania na rzecz potrzebujących ludzi.

 • Rozwijanie zdolności artystycznych.

Uczestnicy konkursu:

W konkursie może wziąć udział każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 45 im. Z. Herberta w Lublinie.

Zadanie konkursowe:

Uczestnik konkursu powinien do dnia 6 grudnia 2022 r. przedstawić w dowolny trwały sposób podjęte przez siebie działanie mające na celu pomoc drugiemu człowiekowi.

Ocenie podlegają wszelkie zgłoszenia przedstawiające działania na rzecz drugiego człowieka wykonane przez uczestnika konkursu. Dokumentacja takiego działania może być wykonana w formie zdjęć, ciekawego opisu, wykonanej formy przestrzennej, plakatu, obrazu i innych form możliwych do wyeksponowania w szkole lub kościele parafialnym, których rozmiar zmieści się wewnątrz sześcianu o krawędziach długości maksymalnie 50 cm.

Skład komisji oceniającej zgłoszone prace:

 • Ksiądz Grzegorz Marcinek

 • Siostra Natalia Ostrowska

 • Pan Arkadiusz Majewski - Opiekun Samorządu Uczniowskiego

 • Justin Sowiński - Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

Kryteria oceny:

Każdy członek komisji oceniającej może przyznać zgłoszonej do konkursu pracy do 15 punktów z uwzględnieniem następujących kryteriów:

 • znaczenie podjętego przez uczestnika działania na rzecz drugiego człowieka - do 5 pkt.

 • kreatywność dokumentacji przedstawającej zrealizowane działanie i atrakcyjność przyjętej formy jego prezentacji - do 5 pkt.

 • jakość wykonania dokumentacji przedstawiającej zrealizowane działanie - do 5 pkt.

Miejsce i termin zgłoszeń:

Prace podpisane w widocznym miejscu imieniem i nazwiskiem oraz klasą autora należy dostarczyć do pokoju nauczycielskiego SP 45 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 grudnia 2022 r.

Ocena zgłoszonych prac i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 9 grudnia 2022 r.

Organizatorzy konkursu:

 • Parafia p.w. Dobrego Pasterza w Lublinie

 • Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 45 im. Z. Herberta w Lublinie.

W XXII Powiatowym Konkursie Plastycznym „Jan Paweł II - Nasz Papież”, którego myślą przewodnią były słowa Jana Pawła II: „Napaść na inny naród jest zawsze czynem niemoralnym” uczniowie naszej szkoły zdobyli Nagrody:

1 a- Victoria Bernat, Dawid Dadura, Igor Kapłon, Aleksy Podgorodecki – opiekun Barbara Łomott;

1b- Bartosz Łaszkiewicz, Zofia Wikierska, Wojciech Ferdynus – opiekun Hanna Borawska;

3b- Aleksandra Ferdynus, Nataniel Hablak, Filip Juściński, Jakub Karwas, Michał Zugaj – opiekun Beata Skawińska-Migacz.

20 października 2022 roku w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Lubartowie odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród.

Uroczystość była poprzedzona Mszą świętą w Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego.

Gratulujemy Wszystkim Dzieciom, które namalowały i narysowały przepiękne prace, a Nagrodzonym życzymy dalszych sukcesów.

galeria zdj

HARMONOGRAM PIERWSZEGO ETAPU KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 45 IM. ZBIGNIEWA HERBERTA W LUBLINIE


GODZ. 9.00

 • POLONISTYCZNY – 17.10.2022 r. SALA B20
 • MATEMATYCZNY – 18.10.2022 r. SALA E16
 • HISTORYCZNY – 19.10.2022 r. SALA E16
 • JĘZYKA ANGIELSKIEGO – 20.10.2022 r. SALA B13 (kl. 7 i 8c), SALA B20 (kl. 8a i 8b)
 • CHEMICZNY – 21.10.2022 r. SALA B20
 • BIOLOGICZNY – 24.10.2022 r. SALA B20
 • FIZYCZNY – 25.10.2022 r. SALA E16
 • GEOGRAFICZNY – 26.10.2022 r. SALA E16
 • JĘZYKA NIEMIECKIEGO – 28.10.2022 r. SALA B20
 • JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO – 02.11.2022 r. SALA E16

Każdy uczestnik konkursu musi dostarczyć ZGODĘ  na udział w eliminacjach. Zgodę proszę dostarczyć do gabinetu B18 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 października 2022 r.

Zamiany sal:

17.10.22 r. - B20 ET 7a do B33

21.10.22 r. - B20 ET 8a do B21

24.10.22 r. - B20 ET 7a do B33

28.10.22 r. - B20 ET 8a do B21