środa, 09, maj 2018

Zajęcia uczniów klasy 6a z uczniami Szkoły Filialnej dla Dzieci z Autyzmem w tym z Zespołem Aspergera

środa, 09, maj 2018