Nauczyciele uczący w roku szkolnym 2021/2022.

DYREKCJA

 • p. dyrektor Wojciech Kalicki
 • p. wicedyrektor Marek Czech

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

 • p. Małgorzata Białocha
 • p. Hanna Borawska
 • p. Barbara Jabłońska – Łomott
 • p. Elżbieta Kostrzewska
 • p. Beata Skawińska - Migacz
 • p. Dorota Sękowska

 NAUCZYCIELE JĘZYKA POLSKIEGO

 • p. Ewa Cydejko
 • p. Ewa Goljan
 • p. Bożena Malec
 • p. Andrzej Zegzdryn

 NAUCZYCIELE JĘYZKA ANGIELSKIEGO

 • p. Anna Moroziewicz
 • p. Marcin Sadowski (urlop)
 • p. Agnieszka Jaskuła
 • p. Aleksandra Wons - Łukasik
 • p. Beata Winiarczyk

NAUCZYCIEL JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

 • p. Aleksandra Łoncka-Winiarczyk
 • p. Beata Cieszkowska-Gałan

 NAUCZYCIEL JĘZYKA NIEMIECKIEGO

 • p. Grażyna Wójcik-Josicz

 NAUCZYCIELE MATEMATYKI

 • p. Anna Korzec
 • p. Arkadiusz Majewski
 • p. Violetta Sobczyk
 • p. Grażyna Zwolińska – Domań

 NAUCZYCIEL HISTORII

 • p. dyr. Marek Czech
 • p. Jan Kurowiak
 • p. Robert Struski

NAUCZYCIELE PRZYRODY

 • p. Ewa Tomanek

NAUCZYCIELE BIOLOGII 

 • p. Ewa Tomanek

NAUCZYCIEL CHEMII 

 • p. Lech Ziemiński
 • p. Emilia Pawusiak

 NAUCZYCIEL FIZYKI 

 • p. Małgorzata Żak

NAUCZYCIEL GEOGRAFII 

 • p. Szymon Pawłowicz

NAUCZYCIELE INFORMATYKI

 • p. Barbara Hermanowska
 • p. Anna Korzec
 • p. Arkadiusz Majewski
 • p. Mateusz Stańczak

NAUCZYCIEL TECHNIKI

 • p. Barbara Hermanowska

NAUCZYCIEL PLASTYKI

 • p. Monika Mirońska – Galińska

NAUCZYCIEL MUZYKI

 • p. Danuta Bazylewicz

NAUCZYCIELE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 • p. Agnieszka Bartkow-Lewandowska
 • p. Sławomir Depta
 • p. Mirosław Lepieszko
 • p. Piotr Żurowicz

NAUCZYCIELE RELIGII

 • s. Natalia Ostrowska
 • ks. Adam Pawlak

NAUCZYCIELE WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

 • p. Robert Struski

NAUCZYCIEL EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA

 • p. Łukasz Maciąg

ŚWIETLICA

 • p. Agnieszka Bartkow - Lewandowska
 • p. Danuta Bazylewicz
 • p. Ewa Bieńkowska
 • p. Grażyna Kośmiej
 • p. Elżbieta Rybaczek (urlop)
 • p. Jolanta Grzegorczyk
 • p. Aleksandra Wons-Łukasik
 • p. Magdalena Kukier
 • p. Danuta Gromczyńska

LOGOPEDIA

 • p. Joanna Jeremicz-Łazuka

BIBLIOTEKA

 • p. Liliana Kwiecińska - Urbaniak
 • p. Barbara Ozdoba
 • p. Andrzej Zegzdryn

 EDUKACJA TANECZNA

 • p.  Agnieszka Bartkow - Lewandowska 

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

 • p. Beata Mełgieś

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY

 • p. Beata Mełgieś
 • p. Wioleta Ciupak

REWALIDACJA

 • p. Beata Mełgieś
 • p. Dorota Sikorska

 DORADZTWO ZAWODOWE

 • p. Arkadiusz Majewski

PEDAGOG SZKOLNY

 • p. Danuta Gromczyńska
Pin It