Drukuj

Nauczyciele uczący w roku szkolnym 2020/2021.

DYREKCJA

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

 NAUCZYCIELE JĘZYKA POLSKIEGO

 NAUCZYCIELE JĘYZKA ANGIELSKIEGO

NAUCZYCIEL JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

 NAUCZYCIEL JĘZYKA NIEMIECKIEGO

 NAUCZYCIELE MATEMATYKI

 NAUCZYCIEL HISTORII

NAUCZYCIELE PRZYRODY

NAUCZYCIELE BIOLOGII 

NAUCZYCIEL CHEMII 

 NAUCZYCIEL FIZYKI 

NAUCZYCIEL GEOGRAFII 

NAUCZYCIELE INFORMATYKI

NAUCZYCIEL TECHNIKI

NAUCZYCIEL PLASTYKI

NAUCZYCIEL MUZYKI

NAUCZYCIELE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

NAUCZYCIELE RELIGII

NAUCZYCIELE WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

NAUCZYCIEL EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA

ŚWIETLICA

LOGOPEDIA

BIBLIOTEKA

 EDUKACJA TANECZNA

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

 DORADZTWO ZAWODOWE

PEDAGOG SZKOLNY