Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Koncert Jubileuszowy

 I przyszedł wielki dzień Jubileuszu – 28 listopada 2012. Hol główny szkoły powitał nas wystawą przepięknych prac plastycznych dzieci z kl.1-3. Na tablicach obok zamieszczono krótką historię SP-45. Sala gimnastyczna przygotowana do koncertu zapraszała słowami piosenki Ćwierć wieku już minęło… Pracownicy szkoły krzątali się już od wczesnych godzin porannych, sprawdzając każdy szczegół dekoracji, nagłośnienie, ilość krzeseł. Pani dyrektor Danuta Gromczyńska jeszcze raz obejrzała szkołę przed uroczystością, wszak nic nie umknie uwadze pana dyrektora Wojciecha Kalickiego.

 

 Około godz. 9.30 zaczęli przybywać pierwsi goście – emerytowani nauczyciele SP-45, pracownicy administracyjni oraz rodzice uczniów. Hol wypełnił radosny gwar powitań
i uścisków. Wszyscy kierowali się w stronę sali gimnastycznej.

O godz. 10.00 rozpoczął się wielki koncert. Dzieci powitały nas piosenką Ćwierć wieku już minęło, a niezwykła orkiestra instrumentów perkusyjnych pod batutą p. Danuty Bazylewicz wykonała prawdziwe szlagiery: polkę Trisch-Trasch oraz marsz Radetzky’ego Johanna Straussa. Fantastyczny zespół dzieci z klas 0-3 wpatrzonych z przejęciem w dyrygenta za pomocą kastanietów, werbli, triangli i tamburyno wystukiwał charakterystyczny rytm.

Następnie na scenę wbiegły kolejno trzy grupy taneczne przygotowane przez p. Agnieszkę Bartkow-Lewandowską. Dzieci zaprezentowały różne style tańca od latynoamerykańskiego, przez rock’n’roll do dyskotekowego. Należy podkreślić staranne przygotowanie wszystkich układów, co zważywszy na dużą liczbę tancerzy było nie lada wyczynem.

Po tym muzycznym wstępie przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego SP-45 krótko przypomnieli historię szkoły, po czym zaprosili na scenę jej dyrektora.

Pan Wojciech Kalicki powitał gości przybyłych na uroczystość 25-lecia Szkoły Podstawowej nr 45. Dziękując za obecność emerytowanym nauczycielom oraz pracownikom administracji podkreślił rodzinny klimat spotkania, wspomniał tych, którzy od nas odeszli. Następnie wyraził wdzięczność rodzicom naszych uczniów za to, że wybierając SP-45 obdarzyli szkołę zaufaniem. W kolejnej części wystąpienia pan dyrektor wręczył emerytowanym pracownikom oraz nauczycielom, którzy pracują w szkole od momentu jej powstania, listy gratulacyjne wraz z okolicznościowymi upominkami książkowymi. W ciepłych słowach podziękował za trud włożony w wychowanie młodego pokolenia, a nawiązując do  minionych 25 lat zacytował fragment Tryptyku rzymskiego Jana Pawła II. Na koniec zaprosił wszystkich do pamiątkowego zdjęcia.

Podziękowanie dla pana dyrektora, który również jest dostojnym jubilatem szkoły, złożyła p. Bożena Malec. Potem głos zabrał przewodniczący Rady Rodziców, p. Sadowski życząc gronu nauczycielskiemu wytrwałości i satysfakcji.

W drugiej części uroczystości wysłuchaliśmy koncertu życzeń w reżyserii p. Aleksandry Wons-Łukasik. Dzieci dedykowały swoim nauczycielom pisane przez siebie wiersze i piosenki. Były solowe występy instrumentalistów: saksofonistki, skrzypaczki, pianistki i gitarzysty, był też walc angielski w wykonaniu pary uczniów. Koncert zakończyło wspólne odśpiewanie piosenki z 40- latka ze słowami Ćwierć wieku już minęło…

Ostatnim punktem programu była prezentacja multimedialna przygotowana przez p. Barbarę Hermanowską, Marka Czecha i Lilianę Kwiecińską–Urbaniak. Wszyscy ze wzruszeniem oglądaliśmy kolejne etapy powstawania szkoły oraz najważniejsze momenty w życiu jubilatki. Nastrój potęgowała nostalgiczna piosenka Marka Grechuty - Dni, których nie znamy.

Dziękując wszystkim organizatorom za trud włożony w przygotowanie uroczystości pan dyrektor, Wojciech Kalicki zaprosił gości na słodki poczęstunek do sali konferencyjnej. Uczniowie wraz z wychowawcami udali się na spotkania do swych klas.
Długo jeszcze szkoła rozbrzmiewała wesołym gwarem – dzieci nuciły piosenki, a nauczyciele radośnie wspominali swoje najpiękniejsze lata spędzone w SP-45.

 „zatrzymaj się, to przemijanie ma sens

ma sens... ma sens... ma sens!”

Jan Paweł II

OpracowałaVioletta Sobczyk

 

Pin It