Nasza szkoła jest miejscem, w którym proces uczenia się - nauczania stanowi radosne i twórcze przeżycie dla uczniów i nauczycieli. Osiągamy to, stosując odpowiednie metody nauczania, dzięki którym pomagamy każdemu uczniowi odnaleźć w nim "talenty i uzdolnienia" i rozwinąć je na miarę swoich możliwości i aspiracji

Jesteśmy szkołą, która:

  • Zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów.
  • Wspomaga rodzinę w procesie wychowania.
  • Gwarantuje nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, opierającą współpracę z uczniami i rodzicami na zasadzie partnerstwa.
  • Jest przyjazna dla ucznia, rodziców i nauczycieli.

 

Pin It