To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Zabawy andrzejkowe, choinkowe i inne dyskoteki organizowane przez Samorząd Uczniowski, cieszą się zwykle dużą popularnością. Wśród nich najważniejszą jest zawsze ta pierwsza w październiku, podczas której prezentuje się nowo wybrany samorząd.

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Lubelski Konkurs Czytelniczy dla uczniów klas trzecich, każdego roku gromadzi uczniów lubelskich szkół, zafascynowanych książką szwedzkiej pisarki. W konkursie, organizowanym przez p. Hannę Borawską, we współpracy z Ambasadą Szwedzką, trzecioklasiści rywalizują ze sobą, wykazując się doskonałą znajomością świata tej dziedziny kultury

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Impreza integracyjna zamykająca realizację programu autorskiego w klasach V, poświęconego kulturze starożytnej Grecji. Zabawa ta, połączona z licznymi konkursami indywidualnymi i zespołowymi, jest dowodem na to, że uczenie się może być przyjemne

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Spektakl w konwencji biblijnej, ludowej lub góralskiej, prezentowany przez całą społeczność szkolną, spotkania opłatkowe w klasach oraz tzw. grupa kolędnicza przygotowana przez p. Danutę Bazylewicz (złożona z naszych szkolnych chórzystów), która każdego roku wędruje po całej szkole, składając wszystkim życzenia świąteczne i noworoczne. Tak obchodzimy Święta Bożego Narodzenia.

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Pomóż dzieciom przetrwać zimę, Bank Żywności, Góra grosza, Zbiórka nakrętek dla Lubelskiego Hospicjum im. Małego Księcia - w tyk akcjach każdego roku bardzo chętnie biorą udział nasi uczniowie i ich rodziny. Dary pozyskane ze zbiórek od kilku lat trafiają też do dzieci ze świetlicy środowiskowej Pasterzówka oraz do rodzin z naszego osiedla.