Drukuj

Zajęcia świetlicowe

Świetlica szkolna jest miejscem, w którym uczniowie naszej szkoły mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas przed i po lekcjach. Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30- 17.00.

Celem świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom opieki w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych, pomoc w nauce, zapewnienie warunków do rekreacji, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień. Uczniowie uczęszczający do świetlicy biorą udział w zajęciach plastycznych, czytelniczych, muzyczno-ruchowych oraz swobodnych zabawach i grach stolikowych zgodnie z zainteresowaniami. Dzieci mają również możliwość oglądania ulubionych filmów, programów czy słuchania muzyki. Wśród wielu różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym oraz muzyczno-ruchowym. Prace uczniów eksponowane są na gazetkach ściennych jak również na stronie internetowej szkoły, natomiast zajęcia muzyczno-ruchowe prezentujemy w poniższym filmie.

W imieniu wychowawców świetlicy-Magdalena Kukier.

 Elektroniczna rekrutacja do klas pierwszych - KLIKNIJ

Szanowni Państwo rodzice,

Drodzy uczniowie przyszłych klas pierwszych!

Ze względu na trwającą pandemię koronawirusa w tym roku szkolnym nie możemy Was zaprosić na tradycyjny Dzień Otwarty Szkoły. Nie rezygnujemy jednak z możliwości pokazania Wam naszej szkoły. Wobec tego wykorzystujemy multimedialne techniki i środki porozumiewania się na odległość. Zapraszamy Was do obejrzenia w formie video wybranych zajęć, które realizujemy w naszej szkole. W tym tygodniu zajęcia świetlicowe.
Świetlica szkolna jest miejscem, w którym uczniowie naszej szkoły mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas przed i po lekcjach. Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30- 17.00.

Celem świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom opieki w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych, pomoc w nauce, zapewnienie warunków do rekreacji, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień. Uczniowie uczęszczający do świetlicy biorą udział w zajęciach plastycznych, czytelniczych, muzyczno-ruchowych oraz swobodnych zabawach i grach stolikowych zgodnie z zainteresowaniami. Dzieci mają również możliwość oglądania ulubionych filmów, programów czy słuchania muzyki. Wśród wielu różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym oraz muzyczno-ruchowe. Prace uczniów eksponowane są na gazetkach ściennych jak również na stronie internetowej szkoły, natomiast zajęcia muzyczno-ruchowe prezentujemy w filmie.

W imieniu wychowawców świetlicy-Magdalena Kukier.