Oddział „0” w Szkole Podstawowej nr 45 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie jest 10-godzinny przeznaczony dla dzieci w wieku 5-6 lat. Zapewniamy opiekę nad dzieckiem od godz. 7:00 do 17:00.

 Praca zerówki ukierunkowana jest na potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości dziecka. Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole. Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz kształtowania systemu wartości. Zajęcia w oddziale przedszkolnym prowadzone są różnorodnymi metodami pobudzającymi dzieci do aktywności i kreatywności. 

 W codziennej pracy dzieci uczestniczą w różnorodnych zajęciach: plastycznych, muzyczno – ruchowych, sportowych, teatralnych, konstrukcyjnych, tanecznych, biblioterapii i na świeżym powietrzu.

  

Nasze dzieci organizowane są również zajęciach dodatkowe:

 • wychowanie muzyczne, rytmika;
 • język angielski;
 • zajęcia logopedyczne;
 • religia (dla dzieci, których rodzice deklarują ich udział).


Dzieci objęte są pomocą psychologiczno – pedagogiczną przez pedagoga szkolnego oraz Zespół Poradni nr 3 przy ulicy Młodej Polski 30. Zapewniamy również opiekę pielęgniarską oraz stomatologiczną. Dodatkowym uatrakcyjnieniem zajęć jest:

 • organizowanie wyjść do teatru, kina i filharmonii;
 • uczestnictwo w zajęciach otwartych w klasach 1 - 3;
 • organizowanie wycieczek edukacyjnych, spotkań z ciekawymi ludźmi;
 • przygotowywanie imprez okolicznościowych i plenerowych;
 • branie udziału w akcjach charytatywnych;
 • branie udziału w różnorodnych konkursach;
 • współpraca z bibliotekami: publiczną i szkolną;
 • organizowanie imprez integracyjnych z: uczniami szkoły, rodzicami, dziadkami i rodzeństwem.

Oferujemy całodzienne, przygotowywane na miejscu wyżywienie.
Duża i przestronna sala zlokalizowana jest na parterze, gdzie znajdują się także toalety przeznaczone tylko dla dzieci i dostosowane do ich wzrostu. Oprócz sali dydaktycznej dzieci z oddziału przedszkolnego mają do dyspozycji:

 • salę zabaw wyposażoną w duże, piankowe elementy gimnastyczne oraz różnorodne pomoce do ćwiczeń sportowych;
 • plac zabaw – atrakcyjny i kolorowy do zabaw ruchowych dla dzieci;
 • boisko ORLIK;
 • salę taneczną / salę gimnastyki korekcyjnej;
 • salę gimnastyczną.

Nasza misja

Szkoła:

 • zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo,
 • tworzy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka,
 • wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców,
 • kształtuje postawy moralne, proekologiczne,
 • promuje zdrowie fizyczne i psychiczne,
 • przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka,
 • analizuje i ocenia efekty swojej pracy.

 

IMG 8983 min IMG 8989 min min
IMG 9013 min IMG 9031 min
IMG 9034 min IMG 9038 min
IMG 9042 min min  
Pin It