Drukuj

Oddział „0” w Szkole Podstawowej nr 45 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie jest 10-godzinny przeznaczony dla dzieci w wieku 5-6 lat. Zapewniamy opiekę nad dzieckiem od godz. 7:00 do 17:00.

 Praca zerówki ukierunkowana jest na potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości dziecka. Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole. Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz kształtowania systemu wartości. Zajęcia w oddziale przedszkolnym prowadzone są różnorodnymi metodami pobudzającymi dzieci do aktywności i kreatywności. 

 W codziennej pracy dzieci uczestniczą w różnorodnych zajęciach: plastycznych, muzyczno – ruchowych, sportowych, teatralnych, konstrukcyjnych, tanecznych, biblioterapii i na świeżym powietrzu.

  

Nasze dzieci organizowane są również zajęciach dodatkowe:


Dzieci objęte są pomocą psychologiczno – pedagogiczną przez pedagoga szkolnego oraz Zespół Poradni nr 3 przy ulicy Młodej Polski 30. Zapewniamy również opiekę pielęgniarską oraz stomatologiczną. Dodatkowym uatrakcyjnieniem zajęć jest:

Oferujemy całodzienne, przygotowywane na miejscu wyżywienie.
Duża i przestronna sala zlokalizowana jest na parterze, gdzie znajdują się także toalety przeznaczone tylko dla dzieci i dostosowane do ich wzrostu. Oprócz sali dydaktycznej dzieci z oddziału przedszkolnego mają do dyspozycji:

Nasza misja

Szkoła:

 

IMG 8983 min IMG 8989 min min
IMG 9013 min IMG 9031 min
IMG 9034 min IMG 9038 min
IMG 9042 min min