Odpłatność za obiady abonamentowe za miesiąc styczeń 2022r. dla dzieci, które korzystają z obiadów od 10 stycznia wynosi

16 dni x 4,80 = 76,80 zł

Natomiast dla dzieci, które korzystają z obiadów w dniach 3-5 oraz 7 stycznia wynosi

20 dni x 4,80 = 96 zł

Wpłaty prosimy dokonać w styczniu 2022r. do dnia 7.01. Prosimy w grudniu nie dokonywać żadnych wpłat.

Terminem płatności za luty 2022r. będzie 25.01.

Pin It