Odpłatność za obiady abonamentowe za miesiąc kwiecień 2022r. wynosi

17 dni x 4,80 = 81,60 zł

Wpłaty za miesiąc kwiecień 2022 r. należy dokonać do dnia 05.04.2022 r.

Dni 14, 15 oraz 19 kwietnia są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych, jednak będą realizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Osoby, które będą chciały w tych dniach skorzystać z obiadów powinny zgłosić ten fakt sms pod nr tel. 666-814-481 do dn. 11.04.2022 r. i wnieść odpowiednio wyższą opłatę.

---------------------------------------------------------

Dokonując opłaty w tytule przelewu należy wpisać:

/ imię i nazwisko dziecka / klasa…/ wpłata za obiady za miesiąc……………………………………….

nr. konta bankowego: 03 1240 1503 1111 0010 0163 0403

Pin It