Odpłatność za obiady abonamentowe za miesiąc     
MAJ 2022r.
wynosi
17 dni x 4,80 = 81,60 zł
Wpłaty za miesiąc maj 2022 r. należy dokonać do dnia 05.05.2022r.
Dni 24-26 maja 2022 r. są dniami wolnymi o zajęć dydaktycznych, jednak będą
realizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Osoby, które będą chciały w tych
dniach skorzystać z obiadów powinny zgłosić ten fakt sms pod nr tel. 668-814-481 do
dn. 20.05.2022 i wnieść odpowiednio wyższą opłatę.

Pin It