Odpłatność za obiady abonamentowe za miesiąc październik 2022r. wynosi

19 dni x 5,30 = 100,70zł

Wpłaty za miesiąc październik 2022r. należy dokonać do dnia 05.10.2022r.

14.10.2022r. i 31.10.2022r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych – jednak będą realizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Osoby, które będą chciały w tych dniach skorzystać z obiadów powinny zgłosić ten fakt sms pod nr tel. 666-814-481 do dn. 10.10.2022r. i wnieść odpowiednio wyższą opłatę.

Pin It