Odpłatność za obiady abonamentowe za miesiąc LISTOPAD 2022 r. wynosi

20 dni x 5,30 zł = 106 zł

Wpłaty za miesiąc listopad 2022 r. należy dokonać do dnia 5.11.2022 r.

Pin It