Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie,

Na prośbę Prezydium Rady Rodziców ZSO nr 1 przekazujemy poniższą informację.

Prezydium Rady RodzicówprzyZespole Szkół Ogólnokształcących nr 1im. Zbigniewa Herberta w Lublinie w roku szkolnym 2021/2022:

1) P. Aneta Jakubczak – przewodnicząca
2) P. Wioletta Sawicka-Zugaj – wiceprzewodnicząca
3) P. Marek Kosicki – skarbnik
4) P. Justyna Słomka – członek
5) P. Joanna Woś – członek
6) P. Krzysztof Czubiel – członek
7) P. Katarzyna Tracichleb – członek

Komisja Rewizyjna
1) P. Krzysztof Skulimowski – przewodniczący
2) P. Anna Zagaj – wiceprzewodnicząca
3) P. Maria Serediuk – członek

 

Składka w bieżącym roku szkolnym na Radę Rodziców wynosi 10 zł za każde dziecko.

tytuł wpłaty: Rada Rodziców ZSO nr 1, imię i nazwisko dziecka, klasa, szkoła (SP 45 lub XIV LO)

 

NUMER KONTA DO WPŁAT NA RADĘ RODZICÓW ZSO NR 1:

BANK PKO SA

98 1240 2470 1111 0011 0631 2055

Pin It