Drukuj
Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2022 r.
I semestr 01.09.2022 r. – 13.01.2023r.
II semestr 30.01.2023 r. –
23.06.2023 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2022 r. –
31.12.2023 r.
Ferie zimowe 16.01 – 29.01.2023 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 06.04 – 11.04.2023 r.
Egzamin klas VIII 23, 24, 25. 05.2023 r.
Zakończenie zajęć w klasach IV XIV LO 28.04.2023 r.

Egzamin maturalny w sesji wiosennej:
- część pisemna 

- część ustna

         04-23.05.2023 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych
23.06.2023 r.
Ferie letnie 24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.

       Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

8 dni w Szkole Podstawowej nr 45:

  • 31 października 2022 r. (poniedziałek)
  • 2, 4, 5 maja 2023 r. (wtorek, czwartek, piątek)
  • 23, 24, 25   maja 2023 r. (wtorek, środa, czwartek) – egzamin ósmoklasisty
  • 9 czerwca 2023 r. (piątek)