Komunikat 28/21/22

z dnia 14 grudnia 2021 r.

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

w sprawie organizacji pracy

w Szkole Podstawowej nr 45 oraz w XIV Liceum Ogólnokształcącym

w okresie od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r.

 1. Na podstawie § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19   (Dz. U. z 2021, poz. 2301) zawiesza się zajęcia stacjonarne od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022r. dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 45 oraz dla uczniów XIV Liceum Ogólnokształcącego.
 2. W dniach od 20 do 22 grudnia 2021 r. oraz od 3 do 5 stycznia 2022 r. zajęcia w Szkole Podstawowej nr 45 oraz w XIV Liceum Ogólnokształcącym będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 3. W dniach od 20 do 22 grudnia 2021 r. oraz od 3 do 5 stycznia 2022 r. dla dzieci uczących się zdalnie z klas I-III Szkoły Podstawowej nr 45, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w tym okresie, będzie zorganizowana opieka świetlicowa oraz realizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły na wniosek rodzica.
 4. W czasie przerwy świątecznej tj. 23, 27-30 grudnia 2021 r. oraz 7 stycznia 2022 r., dla dzieci z klas I-III Szkoły Podstawowej nr 45, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w tym okresie, będzie zorganizowana opieka świetlicowa na terenie szkoły na wniosek rodzica.
 5. W dniach od 20 do 22 grudnia 2021 r. oraz od 3 do 5 stycznia 2022 r. uczniom, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć
  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, na wniosek rodzica zapewniona będzie realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.
 6. Wniosek, o którym mowa w pkt. 3, 4, 5 należy wysłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 grudnia br.
 7. W dniach od 20 do 22 grudnia 2021 r. zaplanowane zajęcia wspomagające dla uczniów kl. 4-8 SP 45 oraz XIV LO będą organizowane w szkole na dotychczasowych zasadach.
 8. W dniach od 20 do 22 grudnia 2021 r. oraz od 3 do 5 stycznia 2022 r. biblioteka szkolna czynna będzie w następujących godzinach: poniedziałek i środa od 9 do 13, we wtorek od 12 do 16.
 9. W dniach od 20 do 22 grudnia 2021 r. oraz od 3 do 7 stycznia 2022 r. czynna będzie stołówka szkolna.

Wojciech Kalicki

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1
im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do udziału w zebraniu Wychowawcy z Rodzicami według poniższego harmonogramu:

7 grudnia (wtorek) 2021 r. w formie zdalnej (platforma MS Teams, rodzic loguje się na konto ucznia):

klasy 1-3 godz. 16.00

klasy 4-8 godz. 17.00

W dniu zebrania Państwo Nauczyciele i Wychowawcy udzielają rodzicom uczniów konsultacji w formie zdalnej w godzinach 18.00-19.00.

Uwaga!

Zebrania klas 1a, 8a i 8d odbędą się w innym terminie.

Szanowni Państwo rodzice/prawni opiekunowie,

w dniu 9 listopada 2021 r. (wtorek) odbędą się zdalne konsultacje indywidualne dla rodziców uczniów naszej szkoły według następującego harmonogramu:

klasy 1-3 - godz. 16.00-17.00

klasy 4-8 - godz. 16.30-17.30

Rodzic/prawny opiekun loguje się na konto ucznia na platformie MS Teams i dzwoni do wybranego nauczyciela na audio lub wideo spotkanie.

Dopuszczalna jest inna zdalna forma kontaktu rodzica/prawnego opiekuna z nauczycielem po wcześniejszym ustaleniu (np. telefon, skype etc).

Przypominamy, że we wszystkich sprawach mogą Państwo kontaktować się w dowolnym czasie z wychowawcami klas i nauczycielami poszczególnych przedmiotów za pośrednictwem wiadomości w dzienniku elektronicznym.

Informujemy, że 12 listopada 2021 r. (piątek) jest dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas 1-8 Szkoły Podstawowej nr 45 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie.

W tym dniu funkcjonować będzie świetlica szkolna oraz stołówka.

Rodziców uczniów klas zainteresowanych opieką świetlicową w tym dniu prosimy o złożenie deklaracji na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  do dnia 10 listopada br. (w treści wiadomości prosimy podać imię, nazwisko dziecka, klasę, zakres godzinowy pobytu w świetlicy).

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie,

Na prośbę Prezydium Rady Rodziców ZSO nr 1 przekazujemy poniższą informację.

Prezydium Rady RodzicówprzyZespole Szkół Ogólnokształcących nr 1im. Zbigniewa Herberta w Lublinie w roku szkolnym 2021/2022:

1) P. Aneta Jakubczak – przewodnicząca
2) P. Wioletta Sawicka-Zugaj – wiceprzewodnicząca
3) P. Marek Kosicki – skarbnik
4) P. Justyna Słomka – członek
5) P. Joanna Woś – członek
6) P. Krzysztof Czubiel – członek
7) P. Katarzyna Tracichleb – członek

Komisja Rewizyjna
1) P. Krzysztof Skulimowski – przewodniczący
2) P. Anna Zagaj – wiceprzewodnicząca
3) P. Maria Serediuk – członek

 

Składka w bieżącym roku szkolnym na Radę Rodziców wynosi 10 zł za każde dziecko.

tytuł wpłaty: Rada Rodziców ZSO nr 1, imię i nazwisko dziecka, klasa, szkoła (SP 45 lub XIV LO)

 

NUMER KONTA DO WPŁAT NA RADĘ RODZICÓW ZSO NR 1:

BANK PKO SA

98 1240 2470 1111 0011 0631 2055

  • Na terenie szkoły obowiązują zasady reżimu sanitarnego – maseczki, dezynfekcja rąk oraz zachowanie odstępu od innych osób.

   Zachęcamy do udziału!