Pomoc materialna w roku szkolnym 2021/2022 będzie realizowana w dwóch formach:

1. Stypendium szkolne o charakterze socjalnym przyznawane dla uczniów z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 528 złotych netto.
Wniosek należy złożyć do 15 września 2021 roku.
2. Zasiłek szkolny, o który mogą wnioskować uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Nie obowiązuje kryterium dochodowe. O zasiłki mogą ubiegać się osoby w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia.

Poniżej przekazujemy niezbędne dokumenty i druki:

  1. Informacje_dot._stypendium_szkolnego_w_roku_szkolnym_2021-2022
  2. Uchwala_nr_1122_z_regulaminem
  3. Wniosek_o_przyznanie_stypendium_dla_ucznia
  4. Wniosek_o_przyznanie_zasiłku_dla_ucznia
  5. Instrukcja-dla-wnioskodawcy-dotycząca-składania-wniosku-o-przyznanie-stypendium
  6. Instrukcja-dla-wnioskodawcy-dotycząca-składania-wniosku-o-przyznanie-zasiłku

 

Pin It