Internet posiada swoje dobre i złe oblicze. W dużej mierze od rodziców zależy, które z nich zobaczy ich dziecko. Sieć jest narzędziem informacyjnym mogącym w pozytywny sposób wpłynąć na rozwój dziecka. Jednak w wielu przypadkach jest także siedliskiem zagrożeń.
Chroń dziecko przed zagrożeniami w Internecie

 

Internet siedliskiem niebezpieczeństwa

Nie zabraniaj, ale bądź czujny

Wprawdzie sieć służy zdobywaniu wiedzy i zabawie, ale dziecko podczas przeglądania stron może przypadkowo trafić na niepożądane treści, prezentujące pornografię i przemoc. Niezwykle często można trafić na te nawołujące do rasizmu i ksenofobii. Nie brakuje też witryn zachęcających do hazardu.

Jeden z miliona. Nigdy odwrotnie!

Rodzice powinni pamiętać o tym, że ich dziecko w internecie nie jest osamotnione. Naturalnym jest, że nawiązuje kontakt ze swoimi znajomymi ze szkoły czy podwórka, ale może też trafić na zupełnie obcą osobę, która, podszywając się pod któregoś ze znajomych, będzie chciała wyłudzić informacje. Coraz częściej zdarza się, że podstawowym obszarem działań porywaczy, naciągaczy i pedofilów jest sieć. Internet wykształcił nowe formy relacji społecznych. Do najpoważniejszych można zaliczyć cyberprzemoc, czyli krzywdzenie innych za pomocą narzędzi elektronicznych. Popularnymi formami są włamania na konta pocztowe, upublicznianie kompromitujących materiałów oraz tworzenie ośmieszających stron internetowych. Często zauważa się także cyberbullying, przez który rozumie się zastraszanie wiadomościami tekstowymi lub video danego użytkownika sieci.

Konsekwencje działań poniesie cała rodzina

Obecnie internet oferuje możliwość wykonywania operacji, których zrealizowanie do niedawna nie było możliwe bez wychodzenia z domu. Dziecko nieuważnie korzystające z internetu może stać się ofiarą lub popełnić przestępstwo. W efekcie suma nieprzemyślanych działań dziecka w sieci może mieć negatywny wpływ dla jego przyszłości, a rodziców narazić na straty finansowe.

Czego dziecku nie wolno w Internecie?

Nasze dziecko może posiadać konta w mediach społecznościowych oraz na forach, blogach i czatach. Koniecznie należy zwrócić uwagę na to, jakie informacje dziecko udostępnia innym internautom. Każdy rodzic powinien wytłumaczyć dziecku, że pod żadnym pozorem nie powinno ono umieszczać w sieci:

  • adresu zamieszkania/zameldowania
  • wszelkich danych kontaktowych
  • wszelkich danych personalnych
  • fotografii, na których widnieją obiekty pozwalające rozpoznać miejsce
  • informacji dotyczących miejsc zatrudnienia rodziców
  • informacji o rozpoczęciu i skończeniu lekcji w szkole
  • informacji o tym, kiedy zostaje samo w domu.

Dziecko musi zrozumieć, że takie informacje mogą stanowić dla niego niebezpieczeństwo, ponieważ będzie łatwiej je odnaleźć. Chęć pochwalenia się czymś nie powinna przysłonić myślenia o bezpieczeństwie własnym i reszty rodziny.

Cybernetyczny policjant

Internet daje rodzicom cały szereg narzędzi. W znacznym stopniu mogą one przyczynić się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa dziecka serfującego w sieci. Na wielu stronach można kupić, a czasem bezpłatnie pobrać zapory skutecznie uniemożliwiające dostęp dziecku do niezaufanych witryn oraz tych stron, które rodzice uznają za niebezpieczne. Rozbudowane zapory posiadają funkcję czasowego wyłączenia komputera, którą ustawia rodzic. Zatem będziemy mieli pewność, że podczas naszej nieobecności dziecko nie spędzi przed komputerem więcej czasu niż mu wyznaczyliśmy. Zapory blokują możliwość pobierania danych na dysk twardy komputera oraz zapobiegają przed logowaniem na stronach dla pełnoletnich. Zasada działania takich zapór jest zbliżona do programów antywirusowych chroniących sprzęt komputerowy. Mając na uwadze biegłość, z jaką najmłodsi poruszają się w sieci, można dodatkowo na bieżąco sprawdzać w ustawieniach przeglądarki historię stron, na które wchodzili. Ponadto powinniśmy wskazać dziecku zalety anonimowości w sieci i poinstruować je, że udostępniane przez nie materiały ktoś może wykorzystać w celu kompromitacji.

Zaufanie i prywatność

Podobnie jak w każdym aspekcie życia, także w internecie dziecko potrzebuje prywatności. Jeśli będziemy mieli pewność, że nasza pociecha potrafi w umiejętny sposób korzystać z internetu, to nie będziemy musieli poddawać kontroli wszystkich jej działań. Jednak darzenie dziecka zaufaniem nie zwalnia nas z obowiązku dbania o jego bezpieczeństwo.

Internet rozwija, ale…

– Okres dzieciństwa, to okres kształtowania się osobowości. Komputer i Internet mogą wywierać pozytywny wpływ na rozwój psychiczny dzieci, ponieważ pobudzają myślenie, rozwijają procesy poznawcze, kształtują określone umiejętności. Niestety, obok pozytywnych aspektów korzystania przez dzieci z Internetu, jest też wiele negatywnych. Dziecko, które często korzysta z Internetu bez kontroli rodzicielskiej może być przede wszystkim narażone na agresję oraz kontakty z osobami udostępniającymi treści demoralizujące. Aby zapobiec uzależnieniu dziecka od Internetu i uchronić je przed niekorzystnym jego działaniem, rodzice powinni wprowadzić konkretne zasady korzystania z komputera i Internetu oraz uświadomić dziecko, na co może „natrafić” w Internecie i jak wtedy ma postępować – mówi Kamila Jaskólska, pedagog z Przedszkola Miejskiego nr13 w Będzinie.

Naucz dziecko korzystać z Internetu

Internet jest doskonałym narzędziem wpływającym na rozwój dziecka. Jednak jak wszystko inne posiada swoje wady i zalety. Obowiązkiem rodziców jest dopilnować, aby dziecko czerpało wyłącznie z dobrodziejstw postępu technologicznego.

Autor: Norbert Oruba

Pin It