Komunikat nr 19/20/21

z dnia 10 maja 2021 r.

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

w sprawie ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 45

oraz XIV Liceum Ogólnokształcącego

od dnia 17 maja do 29 maja 2021 r.

 1. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021, poz. 824) informuję, że od dnia 17 maja 2021 r. do dnia 29 maja 2021 r. zajęcia w klasach I – III Szkoły Podstawowej nr 45 będą prowadzone w formie stacjonarnej, zajęcia w klasach IV- VIII Szkoły Podstawowej nr 45 będą prowadzone w trybie hybrydowym, zajęcia w XIV Liceum Ogólnokształcącym będą prowadzone w trybie hybrydowym.
 2. Zajęcia w klasach IV – VIII Szkoły Podstawowej nr 45 będą realizowane zgodnie z harmonogramem zawartym w załączniku nr 1.
 3. Zajęcia w XIV Liceum Ogólnokształcącym będą realizowane zgodnie z harmonogramem zawartym w załączniku nr 2.
 4. Wszystkie zajęcia stacjonarne będą prowadzone zgodnie z Wytycznymi MEiN, MZ i GIS oraz Procedurami BHP obowiązującymi uczniów, rodziców/opiekunów i pracowników Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie w trakcie pandemii koronowirusa COVID-19.

Wojciech Kalicki

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1

im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

ZAŁĄCZNIK NR 1 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ HYBRYDOWYCH DLA KLAS 4-8 

Drodzy Uczniowie klas 8!

Szanowni Państwo Rodzice Uczniów klas 8!

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach od 25 do 27 maja 2021 r. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową organizacją i procedurą BHP egzaminu ósmoklasisty w naszej szkole:

TERMINY, ORGANIZACJA, PROCEDURA BHP EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W 2021 R.

Trzymamy kciuki! Powodzenia!

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne 

Komunikat nr 18/20/21

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

w sprawie ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 45

oraz XIV Liceum Ogólnokształcącego

od dnia 3 maja do dnia 16 maja 2021 r.

 1. Na podstawie § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021) zawiesza się zajęcia stacjonarne od dnia 3 maja 2021 r. do dnia 16 maja 2021 r. dla uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 45 oraz dla uczniów XIV Liceum Ogólnokształcącego.
 2. Zajęcia w klasach IV – VIII Szkoły Podstawowej nr 45 oraz w XIV Liceum Ogólnokształcącym będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 3. Zajęcia w klasach I - III Szkoły Podstawowej nr 45 od 3 maja 2021 r. będą realizowane w formie stacjonarnej. Od 4 maja 2021 r. czynna będzie świetlica szkolna w godz. od 6.30 do godz. 17.00 oraz stołówka.
 4. Zajęcia w klasach I-III Szkoły Podstawowej nr 45 będą prowadzone zgodnie z Wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych z dnia 4.05.2021 r. Szczegółowe Procedury BHP dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 45, ich rodziców i pracowników szkoły określone są w załączniku nr 1.

Wojciech Kalicki

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1

im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

ZAŁĄCZNIK NR 1
Procedura BHP dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 45, ich rodziców i pracowników szkoły – nauczanie stacjonarne od 4 maja 2021 r.

Komunikat nr 17/20/21

z dnia 23 kwietnia 2021 r.

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

w sprawie ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 45

oraz XIV Liceum Ogólnokształcącego

od 26 kwietnia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.

 1. Na podstawie § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021) zawiesza się zajęcia stacjonarne od dnia 26 kwietnia 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. dla uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 45 oraz dla uczniów XIV Liceum Ogólnokształcącego.
 2. Zajęcia w klasach IV – VIII Szkoły Podstawowej nr 45 oraz w XIV Liceum Ogólnokształcącym będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 3. Zajęcia w klasach I - III Szkoły Podstawowej nr 45 od 26 kwietnia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. będą realizowane w formie hybrydowej – część zajęć stacjonarnie, część zdalnie. Harmonogram tych zajęć w załączeniu. Dla uczniów korzystających z nauki stacjonarnej będzie zapewniona opieka świetlicowa od godz. 6.30 do godz. 17.00. Czynna również będzie stołówka szkolna.
 4. W tym okresie, dla dzieci uczących się zdalnie z klas I-III Szkoły Podstawowej nr 45, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, będzie zorganizowana opieka świetlicowa na terenie szkoły na wniosek rodzica.
 5. W wyjątkowych sytuacjach dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu, zostaną zorganizowane zajęcia w szkole, na uzasadniony wniosek rodzica.
 6. Zajęcia hybrydowe w klasach I- III Szkoły Podstawowej nr 45 będą prowadzone zgodnie z Wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych. Szczegółowe Procedury BHP dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 45, ich rodziców i pracowników szkoły określone są w załączniku nr 1 /plik poniżej/.
 7. Wniosek, o którym mowa w pkt. 4 lub 5, skierowany do dyrektora szkoły, należy przesłać drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wojciech Kalicki

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1

im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

Harmonogram zajęć w klasach I – III Szkoły Podstawowej nr 45

w dniach 26 - 30 kwietnia 2021 r.

Klasy 1a, 1b, 2b nauczanie stacjonarne, w budynku szkoły w dniach 26, 27, 28 kwietnia (poniedziałek, wtorek, środa), a w dniach 29, 30 kwietnia (czwartek, piątek) nauczanie zdalne, w domu.

Klasy 2a, 3a, 3b nauczanie zdalne, w domu w dniach 26, 27, 28 kwietnia (poniedziałek, wtorek, środa), a w dniach 29, 30 kwietnia (czwartek, piątek) nauczanie stacjonarne, w budynku szkoły.

ZAŁĄCZNIK NR 1 - PROCEDURY BHP DLA UCZNIÓW KLAS 1-3 OBOWIĄZUJĄCE W TRAKCIE NAUCZANIA HYBRYDOWEGO 

Klasa 2b realizuje program "Żyj z przyrodą w zgodzie". Na imieniny Ziemi 22 kwietnia 2021 r. przygotowaliśmy zdalnie "Niewielki, ale śliczny Wiosenny Teatrzyk Ekologiczny". Uczniowie przedstawili inscenizację tekstu z podziałem na role wraz z samodzielnie przygotowanymi rekwizytami. Kształtując świadomość ekologiczną pamiętamy też o: segregacji śmieci, oszczędzaniu wody i energii, nie marnujemy żywności, dbamy o atmosferę, wspieramy ekosystem bo to nasze środowisko!!!
Pozdrawiamy i zachęcamy do wspólnej pracy na rzecz poprawy świadomości ekologicznej.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii
 

Konkurs Kangur zostanie przeprowadzony w czwartek 22 kwietnia 2021 r. o godz. 9:00 zdalnie za pośrednictwem platformy MS Teams. Na potrzeby konkursu został utworzony specjalny zespół o nazwie "Kangur - konkurs matematyczny". Każdy zgłoszony wcześniej do udziału w konkursie uczeń został do tego zespołu dodany.

W dniu konkursu punktualnie o godzinie 9:00 w zespole zostanie opublikowane zadanie uwzględniający kategorię wiekową uczestnika. Zadanie będzie zawierało arkusz z zadaniami, hasło do jego otworzenia oraz kartę odpowiedzi. Do poprawnej pracy z tymi dokumentami niezbędne jest wcześniejsze zainstalowanie bezpłatnego programu Adobe Acrobat Reader DC. Program ten jest darmowy i można go pobrać ze strony https://get.adobe.com/pl/reader/

Zamieszczone w zadaniu pliki należy zapisać na swoim komputerze i otworzyć za pomocą programu Adobe Acrobat Reader DC. Plik z kartą odpowiedzi można zapisywać, zamykać i ponownie otwierać, o ile pole z imieniem i nazwiskiem jest puste. Jeśli pole IMIĘ i NAZWISKO zostanie wypełnione, to po zapisaniu i zamknięciu plik jest gotowy do przesłania i możliwość wprowadzania w nim zmian zostaje zablokowana. Tak zapisany plik należy załączyć w tym samym zadaniu, w którym został udostępniony i kliknąć przycisk prześlij.

Czas na pracę z arkuszem i odesłanie karty odpowiedzi będzie podany w udostępnionym w MS Teams zadaniu.

Aby wesprzeć organizacyjnie i technicznie uczniów szkolny koordynator konkursu zaplanuje i poprowadzi spotkanie online w aplikacji MS Teams. Rozpocznie się ono o godzinie 8:40 w dniu konkursu. Spotkanie online potrwa do czasu zakończenia przez uczniów pracy z zadaniami i odesłania kart odpowiedzi tak, aby w każdej chwili uczestnicy mogli zadać pytanie koordynatorowi.

Bardzo prosimy rodziców młodszych uczniów o wsparcie swoich dzieci w pobraniu plików, ich uruchomieniu za pomocą programu Adobe Acrobat Reader DC, a po rozwiązaniu zadań przez uczniów załączeniu wypełnionych kart odpowiedzi w zadaniu, w którym dzieci otrzymały te pliki i ich przesłaniu.

Przypominamy o konieczności samodzielnego rozwiązywania przez uczniów zadań konkursowych.

Życzymy powodzenia!!!

szkolni koordynatorzy konkursu:

Grażyna Zwolińska-Domań

Arkadiusz Majewski

 

Komunikat nr 16/20/21

z dnia 16 kwietnia 2021 r.

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

w sprawie ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 45

oraz XIV Liceum Ogólnokształcącego

od 19 kwietnia 2021 r. do 25 kwietnia 2021 r.

 1. Na podstawie § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19   (Dz. U. z 2021, poz. 701) zawiesza się zajęcia   stacjonarne od dnia 19 kwietnia 2021 r. do dnia 25 kwietnia 2021 r. dla uczniów klas I-VIII Szkoły Podstawowej nr 45 oraz dla uczniów XIV Liceum Ogólnokształcącego.
 2. Zajęcia w klasach I – VIII Szkoły Podstawowej nr 45 oraz w XIV Liceum Ogólnokształcącym będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 3. W tym okresie, dla dzieci z klas I-III Szkoły Podstawowej nr 45, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, będzie zorganizowana opieka świetlicowa na terenie szkoły na wniosek rodzica.
 4. W wyjątkowych sytuacjach dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu, zostaną zorganizowane zajęcia w szkole, na uzasadniony wniosek rodzica.
 5. Wniosek, o którym mowa w pkt. 3 lub 4, skierowany do dyrektora szkoły, należy przesłać drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wojciech Kalicki

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1

im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

Szanowni Państwo!

Informujemy, że po etapie zapisów uczniów zamieszkujących w obwodzie szkoły i rekrutacji na wolne miejsca, dysponujemy w rekrutacji uzupełniającej wolnymi miejscami do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022.

Rodzice kandydatów rekrutujących się w postepowaniu uzupełniającym proszeni są o bezpośredni kontakt z sekretariatem naszej szkoły:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.tel. 81 741-37-03

Zapraszamy!

Drodzy uczniowie klas 8!

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rekrutacji do szkół ponadpodstawowych:

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych:

KLIKNIJ 

Informator o szkołach ponadpodstawowych województwa lubelskiego na rok szkolny 2021/2022:

KLIKNIJ 

Nabór do szkół pondapodstawowych:

KLIKNIJ 

Komunikat nr 15/20/21

z dnia 9 kwietnia 2021 r.

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

w sprawie ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 45

oraz XIV Liceum Ogólnokształcącego

od 12 kwietnia 2021 r. do 18 kwietnia 2021 r.

 1. Na podstawie § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19   (Dz. U. z 2021, poz. 651) zawiesza się zajęcia   stacjonarne od dnia 12 kwietnia 2021 r. do dnia 18 kwietnia 2021 r. dla uczniów klas I-VIII Szkoły Podstawowej nr 45 oraz dla uczniów XIV Liceum Ogólnokształcącego.
 2. Zajęcia w klasach I – VIII Szkoły Podstawowej nr 45 oraz w XIV Liceum Ogólnokształcącym będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 3. W tym okresie, dla dzieci z klas I-III Szkoły Podstawowej nr 45, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, będzie zorganizowana opieka świetlicowa na terenie szkoły na wniosek rodzica.
 4. W wyjątkowych sytuacjach dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu, zostaną zorganizowane zajęcia w szkole, na uzasadniony wniosek rodzica.
 5. Wniosek, o którym mowa w pkt. 3 lub 4, skierowany do dyrektora szkoły, należy przesłać drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wojciech Kalicki

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1

im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

yczenia Wielkanoc 2021

Szanowni Rodzice kandydatów do klasy pierwszej!

W dniach od 31.03.2021 do 07.04.2021 odbędzie się kolejny etap procesu rekrutacji-potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do szkoły (dotyczy rodziców kandydatów, którzy brali udział w rekrutacji otwartej).
Dokument można złożyć wybierając jeden z 3 dostępnych sposobów:
1. Sposób elektroniczny – podpisanie potwierdzenia woli za pomocą profilu ePUAP (wystarczy podpis jednego rodzica).
2. Przesłania skanu lub zdjęcia oświadczenia o potwierdzeniu woli na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Sposób tradycyjny – wydrukowany z systemu i podpisany odręcznie dokument dostarczony do szkoły (w godzinach od 9.00 do 14.00).

Pliki rekrutacyjne: Potwierdzenie woli uczęszczania do szkoły dla kandydata zakwalifikowanego.

Szanowni Państwo Rodzice dzieci 6 i 7-letnich!
Informujemy, że od 22 marca godz. 8.00 do 29 marca 2021 r. godz. 14.00 odbędzie się rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów do klasy pierwszej spoza obwodu naszej szkoły. Zapraszamy dzieci z całego Lublina!
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną naszej szkoły.
Do zobaczenia w 45-tej!

 

str1 folder na str

sukcesy sp45

kolagefree

Do naszej szkoły zawitała już wiosna. Uczniowie klasy Ia rozpoczęli dzień od kodowania – odszyfrowali co kryją obrazki. Następnie pięknie współpracując, tworzyli prace plastyczne na podstawie wcześniej przeczytanego wiersza Doroty Gellner pt „Portret Wiosny”.  

Wiele radości sprawiła im zabawa matematyczno – przyrodnicza związana z porami roku. Było wiele emocji i radości  ale i nauki, współpracy oraz samodzielności.
 

Komunikat nr 14/20/21

z dnia 19 marca 2021 r.

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

w sprawie ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 45

oraz XIV Liceum Ogólnokształcącego

od 22 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r.

 1. Na podstawie § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19   (Dz. U. z 2021, poz. 502) zawiesza się zajęcia   stacjonarne od dnia 22 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. dla uczniów klas I-VIII Szkoły Podstawowej nr 45 oraz dla uczniów XIV Liceum Ogólnokształcącego.
 2. Zajęcia w klasach I – VIII Szkoły Podstawowej nr 45 oraz w XIV Liceum Ogólnokształcącym będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 3. W tym okresie, dla dzieci z klas I-III Szkoły Podstawowej nr 45, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, będzie zorganizowana opieka świetlicowa na terenie szkoły na wniosek rodzica.
 4. W wyjątkowych sytuacjach dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu, zostaną zorganizowane zajęcia w szkole, na uzasadniony wniosek rodzica.
 5. Wniosek, o którym mowa w pkt. 3 lub 4, skierowany do dyrektora szkoły, należy przesłać drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wojciech Kalicki

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1

im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

Informujemy Państwa, że w ramach akcji „Zawodowy strzał w10!” planowane jest działanie służące pomocy w wyborze dalszego etapu kształcenia dla przyszłych absolwentów szkół podstawowych oraz promocji szkół kształcących w zawodach w województwie lubelskim – „Tydzień zawodów – czas na strzał w 10!”.
W ramach tej akcji Uczniowie i ich Rodzice będą mieli możliwość skontaktowania się telefonicznego z doradcami zawodowymi, którzy będą w określonych godzinach dyżurowali pod wskazanymi niżej numerami telefonów.
Rodzice i Uczniowie będą mieli możliwość porozmawiania z wykwalifikowanymi doradcami zawodowymi o zasadach dokonywania wyboru szkoły, ofercie szkół i zawodów w naszym województwie oraz upewnić się w dokonanych już wyborach. W razie szczegółowych pytań o kształcenie w poszczególnych zawodach czy szkołach doradcy będą kierowali zainteresowanych do konkretnych szkół. W indywidualnych przypadkach doradcy zawodowi będą podawali kontakt do poradni psychologiczno-pedagogicznej będącej w rejonie szkoły, do której uczęszcza uczeń. Zarówno w szkołach jak i poradniach pełnić będą dyżury osoby kompetentne, które będą mogły wspierać zainteresowanych i odpowiadać na pytania.
Proponowana Państwu sieć wsparcia będzie funkcjonowała przez tydzień – od 22 do 26 marca 2021 r., w godzinach:

 • od 10.00 do 15.00 – w poniedziałek, wtorek i środę (22-24.03.2021 r.),
 • od 12.00 do 17.00 – w czwartek i piątek (25-26.03.2021 r.).

Numery telefonów, przy których będą dyżurowali doradcy zawodowi:

 1. 81 747 35 26
 2. 500 303 388
 3. 509 731 851
 4. 81 5341010
 5. 815853106
 6. 82 5664110

W ramach proponowanej akcji „Tydzień zawodów – czas na strzał w 10!”, w dniach i godzinach podanych wyżej będą dyżurować także doradcy zawodowi/osoby odpowiadające za rekrutację w szkołach kształcących w zawodach. Uczniowie i Rodzice zainteresowani bezpośrednio szkołą lub zawodem, będą mogli dzwonić wykorzystując kontakt podany w informatorze o szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 https://www.kuratorium.lublin.pl/informator.php .
W związku z trudnym czasem obostrzeń i ograniczeń w korzystaniu z bezpośredniej możliwości wsparcia związanego z wyborem dalszego etapu kształcenia, zachęcamy do skorzystania z możliwości, które dla Państwa przygotowaliśmy.

Źródło: Kuratorium Oświaty w Lublinie

Komunikat nr 13/20/21

z dnia 15 marca 2021 r.

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

w sprawie ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 45

oraz XIV Liceum Ogólnokształcącego

od 15 marca 2021 r. do 28 marca 2021 r.

 1. Na podstawie § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19   (Dz. U. z 2021, poz. 448) wprowadzającego zmiany w § 1a ust. 1 i § 2b ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, z późn. zm.) zawiesza się zajęcia   stacjonarne od dnia 15 marca 2021 r. do dnia 28 marca 2021 r. dla uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 45 oraz dla uczniów XIV Liceum Ogólnokształcącego.
 2. Zajęcia w klasach IV – VIII Szkoły Podstawowej nr 45 oraz w XIV Liceum Ogólnokształcącym będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 3. Zajęcia w klasach I- III Szkoły Podstawowej nr 45 od dnia 1 marca 2021 r. będą odbywały się w formie stacjonarnej zgodnie z Wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych z dnia 11.10.2021 r.

Wojciech Kalicki

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1

im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie klas 8!
Zapraszamy do wzięcia udziału w trzecim już w tym roku szkolnym próbnym egzaminie ósmoklasisty:
17 marca (środa) - język polski
18 marca (czwartek) - matematyka
19 marca (piątek)- język angielski
Rozpoczęcie pracy z arkuszem godz. 9.00, sale egzaminacyjne od B20 do B24. Wykaz zdających w Sali znajduje się na niebieskiej tablicy na parterze w segmencie B.
W dniu próbnego egzaminu obowiązkowe zajęcia klas 8 rozpoczynają się od godz. 12.35
Na próbny egzamin może przyjść uczeń zdrowy, bez objawów wskazujących na zakażenie koronawirusem, nie będący w izolacji lub na kwarantannie. Uczeń w częściach wspólnych szkoły ma założoną ochronę nosa i ust, przy wejściu do szkoły dezynfekuje ręce, po zajęciu miejsca w Sali egzaminacyjnej uczeń może zdjąć maseczkę.
Szczegółowa procedura BHP związana z organizacją próbnego egzaminu ósmoklasisty znajduje się w poniższym linku.
Powodzenia!
 

Zapraszamy kandydatów z obwodu naszej szkoły do udziału w elektronicznej rekrutacji realizowanej w dniach 1-12 marca 2021 r.

Aby przejść do strony naboru należy wykorzystać link https://naborsp-kandydat.edu.lublin.eu/lublin/Candidates/Add lub kliknąć w poniższy plakat.

rekrutacja sp45 2021 2022

Wszystkim Paniom składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji Waszego święta. Niech radość i uśmiech towarzyszą Wam przez cały rok. Samych cudownych chwil i spełnienia wszelkich marzeń w imieniu wszystkich chłopców naszej szkoły życzą przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego.

Zapraszamy jednocześnie uczniów klas 4-8 uczestniczących w lekcjach zdalnie do ustawienia w dniu 8 marca jako zdjęcie profilowe (awatar) bukietu kwiatów. Samorząd Uczniowski zwrócił się do wszystkich nauczycieli naszej szkoły z prośbą o zaprzestanie w tym wyjątkowym Dniu pytania osób, które mają ustawione kwiaty jako zdjęcia profilowe w aplikacji MS Teams.