Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w wyborach do Samorządu Uczniowskiego!!!
Aby zgłosić swoją kandydaturę należy przygotować plakat wyborczy i wywiesić go na przygotowanej do tego celu tablicy mieszczącej się obok wejścia do pokoju nauczycielskiego lub dopisać się do zamieszczonej na tej tablicy listy kandydatów. Plakat wykonany przez kandydata lub przygotowany za jego zgodą powinien zawierać wyraźnie widoczne imię, nazwisko oraz klasę osoby kandydującej.
Zachęcamy do przygotowania plakatu promującego ciekawe pomysły kandydata oraz przedstawiającego go w możliwie najbardziej atrakcyjny sposób.
Z każdej klasy może zostać zgłoszonych do trzech kandydatów!!!
Kampania wyborcza potrwa od 30 września 2019 r. do 4 października 2019 r. Zachęcamy do organizacji ciekawych akcji promujących kandydatów. Niech to będzie prawdziwa kampania wyborcza z działającymi sztabami wyborczymi i kreatywnymi eventami.
Głosujemy w poniedziałek 7 października 2019 r.!!!

Zapraszamy do galerii zdjęć, gdzie można zobaczyć zdjęcia z przebiegu kampanii wyborczej. Zachęcamy też kolejne klasy do wykonania ciekawych zdjęć promujących kandydatów. Wystarczy zgłosić chęć wykonania takich zdjęć do Opiekuna Samorządu Uczniowskiego - Pana Arkadiusza Majewskiego.

Pin It