W piątek, 31 lipca br. wydawane będą zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty przez Wychowawców zgodnie z zasadami bezpieczeństwa sanitarnego (osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu) według następującego harmonogramu:

 

8a - 10.00-11.00, sala B10

 

8b - 10.30-11.30, sala B23

 

8c - 11.00-12.00, sala B34

 

Uczeń lub rodzic ucznia/opiekun prawny odbiera zaświadczenie potwierdzając ten fakt podpisem w prowadzonej przez szkołę ewidencji wydanych świadectw. Prosimy zabrać ze sobą długopis.

Po podanym wyżej terminie istnieje możliwość odbioru zaświadczenia w sekretariacie szkoły w dniu 3 i 4 sierpnia w godzinach od 9 do 14.

Pin It