Komunikat nr 3/20/21 z dnia 24 września 2020 r.

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

dotyczący zawieszenia zajęć w klasie 5b w Szkole Podstawowej nr 45

od dnia 25 września 2020 r. do dnia 1 października 2020 r.

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną zagrażającą zdrowiu uczniów, na podstawie § 18 ust. 2a i 2c Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 nr 5 z późniejszymi zmianami) zawieszam zajęcia w okresie od 25 września 2020 r. do dnia 1 października 2020 r. dla uczniów z klasy 5b Szkoły Podstawowej nr 45.

W związku z powyższym, na podstawie § 2 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1389) zawieszone zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Wojciech Kalicki

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1

im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

Pin It