Komunikat nr 6/20/21

z dnia 24 października 2020 r.

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

w sprawie ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 45

w zakresie dotyczącym klas IV – VIII oraz XIV Liceum Ogólnokształcącego

od 24 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r.

  1. Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną oraz na podstawie § 1a ust. 1, pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1870) od dnia 24 października 2020 r. do dnia 8 listopada 2020 r. zawiesza się zajęcia  stacjonarne dla uczniów klas IV - VIII Szkoły Podstawowej nr 45 oraz dla uczniów XIV Liceum Ogólnokształcącego.
  2. Zajęcia w klasach IV - VIII Szkoły Podstawowej nr 45 oraz w XIV Liceum Ogólnokształcącym będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia w klasach I - III SP 45 oraz w świetlicy szkolnej będą odbywały się bez zmian /stacjonarnie/. Będzie również funkcjonowała stołówka szkolna dla uczniów klas I - III SP 45.
  3. Zajęcia w klasach IV –VIII Szkoły Podstawowej nr 45 oraz w XIV Liceum Ogólnokształcącym będą odbywały się zgodnie z zasadami zawartymi w Procedurach realizacji nauczania w układzie hybrydowym oraz zdalnym obowiązujących w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 / Zał. nr 1 do Zarządzenia nr 6/20/21 z dnia 14 września 2020 r. Dyrektora ZSO nr 1/, według obowiązującego planu lekcji z wykorzystaniem platformy MS Teams.
  4. Traci moc Komunikat nr 4/20/21 z dnia 17 października 2020 r. Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie dotyczący ograniczenia w całości funkcjonowania XIV Liceum Ogólnokształcącego.

Wojciech Kalicki

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1

im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

Pin It