Komunikat nr 8/20/21

z dnia 25 listopada 2020 r.

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

w sprawie ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 45

oraz XIV Liceum Ogólnokształcącego

od 30 listopada 2020 r. do 3 stycznia 2021 r.

  1. Na podstawie § 1a, § 2b i § 2c Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2087) od dnia 30 listopada 2020 r. do dnia 3 stycznia 2021 r. zawiesza się zajęcia  stacjonarne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 45 oraz dla uczniów XIV Liceum Ogólnokształcącego.
  2. Zajęcia w Szkole Podstawowej nr 45 oraz w XIV Liceum Ogólnokształcącym będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  3. Od 30 listopada br. będzie zapewniona opieka w świetlicy szkolnej dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19. Zainteresowanych Państwa Rodziców prosimy o zgłaszanie takiej potrzeby do wychowawców klas.
  4. Zimowa przerwa świąteczna – od 23 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Wojciech Kalicki

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1

im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

Pin It