Szanowni Państwo,

przedstawiamy zasady korzystania z lodowiska "Biały Orlik" przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta, ul. Radzyńska 5 w czasie pandemii COVID-19. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są zachować szczególne zasady bezpieczeństwa, zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące czasu pandemii COVID-19.

Lodowisko /o powierzchni ok. 500 m²/ czynne nieodpłatnie od 12 grudnia 2020 r.

w dni nauki szkolnej w godz. 16.00 - 20.00

w dni wolne od nauki szkolnej w godz. 9.00-14.00, 15.00 - 20.00

UWAGA!

W związku z obowiązującymi przepisami

lodowisko - Biały Orlik

będzie nieczynne od  28 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

 

 Regulamin korzystania z lodowiska „Biały Orlik” na czas trwania pandemii COVID-19

/ważny od dnia 12.12.2020 do odwołania/

 1. Obowiązuje bezwzględny zakaz uczestniczenia w zajęciach na lodowisku przez osoby z objawami infekcji.
 2. Zarówno przy wejściu jak i na terenie lodowiska, w szatniach, toalecie obowiązuje zasada zachowania dystansu społecznego /1,5 – 2 m/ oraz zasłanianie ust i nosa.
 3. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest zdezynfekować dłonie przed wejściem oraz przy wyjściu z terenu obiektu. Środki do dezynfekcji rąk znajdują się przy wejściu na lodowisko oraz w toaletach. Środki dezynfekcji zapewnia organizator lodowiska.
 4. Uczestnicy zajęć do lat 7 mogą korzystać z lodowiska wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
 5. Na teren obiektu mogą wejść wyłącznie uczestnicy zajęć. Obowiązuje zakaz udziału publiczności.
 6. Zajęcia odbywają się w wyznaczonych tercjach, które rozpoczynają się o pełnych godzinach i trwają 45-minut zgodnie z grafikiem dostępnym u Animatora zajęć na lodowisku lub w gablocie przy wejściu na lodowisko. Przerwa (15 minut) przeznaczona jest na dezynfekcję obiektu.
 7. W zajęciach ma prawo wziąć udział każdorazowo do 20 uczestników.
 8. Wypożyczalnia łyżew jest nieczynna do odwołania. Każdy z uczestników korzysta na lodowisku ze swoich łyżew.
 9. Jazda na lodowisku odbywać się może tylko we wskazanym kierunku, zmiana kierunku jazdy następuje tylko na sygnał podany przez Animatora lodowiska.
 10. Każdy uczestnik zajęć zobligowany jest do wykonywania poleceń Animatora lodowiska.
 11. W przypadku naruszenia regulaminu uczestnik może zostać poproszony o opuszczenie obiektu lodowiska.
 12. Osobom korzystającym z lodowiska zabrania się:
  a. używania kijów, krążków hokejowych i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników korzystających z lodowiska,
  b. siadania na bandach okalających lodowisko,
  c. jazdy z dziećmi na rękach,
  d. wnoszenia i spożywania napojów i jedzenia na tafli lodowiska,
  e. chodzenia po tafli lodowiska w obuwiu,
  f. niszczenia tafli lodu.
 13. Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu Zarządzający nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 14. Ze względów epidemiologicznych zakazuje się gromadzenia osób przed wejściem na taflę lodowiska.
 15. Uczestnicy zajęć ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.
 16. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych Animator lodowiska ma prawo odwołać zajęcia.

Dyrektor

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

Wojciech Kalicki

Pin It