Komunikat nr 12/20/21

z dnia 12 lutego 2021 r. Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

w sprawie ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 45 oraz XIV Liceum Ogólnokształcącego od 1 marca 2021 r. do 14 marca 2021 r.

1. Na podstawie § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021, poz. 366) wprowadzającego zmiany w § 1a ust. 1 i § 2b ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, z późn. zm.) zawiesza się zajęcia stacjonarne od dnia 1 marca 2021 r. do dnia 14 marca 2021 r. dla uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 45 oraz dla uczniów XIV Liceum Ogólnokształcącego.

2. Zajęcia w klasach IV – VIII Szkoły Podstawowej nr 45 oraz w XIV Liceum Ogólnokształcącym będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

3. Zajęcia w klasach I- III Szkoły Podstawowej nr 45 od dnia 1 marca 2021 r. będą odbywały się w formie stacjonarnej zgodnie z Wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych z dnia 11.10.2021 r.

Wojciech Kalicki

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

Pin It