Drukuj

Konkurs Kangur zostanie przeprowadzony w czwartek 22 kwietnia 2021 r. o godz. 9:00 zdalnie za pośrednictwem platformy MS Teams. Na potrzeby konkursu został utworzony specjalny zespół o nazwie "Kangur - konkurs matematyczny". Każdy zgłoszony wcześniej do udziału w konkursie uczeń został do tego zespołu dodany.

W dniu konkursu punktualnie o godzinie 9:00 w zespole zostanie opublikowane zadanie uwzględniający kategorię wiekową uczestnika. Zadanie będzie zawierało arkusz z zadaniami, hasło do jego otworzenia oraz kartę odpowiedzi. Do poprawnej pracy z tymi dokumentami niezbędne jest wcześniejsze zainstalowanie bezpłatnego programu Adobe Acrobat Reader DC. Program ten jest darmowy i można go pobrać ze strony https://get.adobe.com/pl/reader/

Zamieszczone w zadaniu pliki należy zapisać na swoim komputerze i otworzyć za pomocą programu Adobe Acrobat Reader DC. Plik z kartą odpowiedzi można zapisywać, zamykać i ponownie otwierać, o ile pole z imieniem i nazwiskiem jest puste. Jeśli pole IMIĘ i NAZWISKO zostanie wypełnione, to po zapisaniu i zamknięciu plik jest gotowy do przesłania i możliwość wprowadzania w nim zmian zostaje zablokowana. Tak zapisany plik należy załączyć w tym samym zadaniu, w którym został udostępniony i kliknąć przycisk prześlij.

Czas na pracę z arkuszem i odesłanie karty odpowiedzi będzie podany w udostępnionym w MS Teams zadaniu.

Aby wesprzeć organizacyjnie i technicznie uczniów szkolny koordynator konkursu zaplanuje i poprowadzi spotkanie online w aplikacji MS Teams. Rozpocznie się ono o godzinie 8:40 w dniu konkursu. Spotkanie online potrwa do czasu zakończenia przez uczniów pracy z zadaniami i odesłania kart odpowiedzi tak, aby w każdej chwili uczestnicy mogli zadać pytanie koordynatorowi.

Bardzo prosimy rodziców młodszych uczniów o wsparcie swoich dzieci w pobraniu plików, ich uruchomieniu za pomocą programu Adobe Acrobat Reader DC, a po rozwiązaniu zadań przez uczniów załączeniu wypełnionych kart odpowiedzi w zadaniu, w którym dzieci otrzymały te pliki i ich przesłaniu.

Przypominamy o konieczności samodzielnego rozwiązywania przez uczniów zadań konkursowych.

Życzymy powodzenia!!!

szkolni koordynatorzy konkursu:

Grażyna Zwolińska-Domań

Arkadiusz Majewski