Komunikat nr 19/20/21

z dnia 10 maja 2021 r.

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

w sprawie ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 45

oraz XIV Liceum Ogólnokształcącego

od dnia 17 maja do 29 maja 2021 r.

  1. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021, poz. 824) informuję, że od dnia 17 maja 2021 r. do dnia 29 maja 2021 r. zajęcia w klasach I – III Szkoły Podstawowej nr 45 będą prowadzone w formie stacjonarnej, zajęcia w klasach IV- VIII Szkoły Podstawowej nr 45 będą prowadzone w trybie hybrydowym, zajęcia w XIV Liceum Ogólnokształcącym będą prowadzone w trybie hybrydowym.
  2. Zajęcia w klasach IV – VIII Szkoły Podstawowej nr 45 będą realizowane zgodnie z harmonogramem zawartym w załączniku nr 1.
  3. Zajęcia w XIV Liceum Ogólnokształcącym będą realizowane zgodnie z harmonogramem zawartym w załączniku nr 2.
  4. Wszystkie zajęcia stacjonarne będą prowadzone zgodnie z Wytycznymi MEiN, MZ i GIS oraz Procedurami BHP obowiązującymi uczniów, rodziców/opiekunów i pracowników Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie w trakcie pandemii koronowirusa COVID-19.

Wojciech Kalicki

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1

im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

ZAŁĄCZNIK NR 1 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ HYBRYDOWYCH DLA KLAS 4-8 

Pin It