Wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego

Szkoły Podstawowej nr 45 im. Z. Herberta w Lublinie

We wtorek 14 września 2021 odbyły się wybory członków Prezydium Samorządu Uczniowskiego. Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego wspierani przez dwuosobowe zespoły odwiedzili klasy 4-8 podczas lekcji dając uczniom oraz nauczycielom szansę oddania głosu na swojego kandydata.

W wyborach wzięło udział 185 osób uprawnionych do głosowania. Próg wyborczy podobnie jak w poprzednim roku został ustalony na poziomie minimum 6 głosów, których uzyskanie gwarantowało zakwalifikowanie się do Prezydium Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 45 w roku szkolnym 2021/2022.

Do pracy w Prezydium Samorządu Uczniowskiego zgodnie z kolejnością wynikającą z liczby głosów zostali wybrani następujący kandydaci:

 1. Oliwia Frączek z klasy 8b uzyskując 33 głosy
 2. Zuzanna Zawadzka z klasy 6b uzyskując 24 głosy
 3. Maciej Chomicki z klasy 8a uzyskując 19 głosów
 4. Karolina Zielińska z klasy 8c uzyskując 15 głosów
 5. Maria Gładysz z klasy 4a uzyskując 15 głosów
 6. Zuzanna Flis z klasy 8b uzyskując 13 głosów
 7. Norbert Traczyński z klasy 4b uzyskując 11 głosów
 8. Gracjan Miziuła z klasy 8c uzyskując 8 głosów
 9. Jessica Sowińska z klasy 8c uzyskując 6 głosów
 10. Zofia Biedacha z klasy 4a uzyskując 6 głosów
 11. Marek Kapica z klasy 8c uzyskując 6 głosów

Pozostali kandydaci nie przekroczyli progu wyborczego.

Komisja skrutacyjna pod opieką opiekuna Samorządu Uczniowskiego Pana Arkadiusza Majewskiego zliczyła głosy obradując w składzie: Joanna Skruszeniec, Aniela Wolińska, Kacper Mazur, Maksymilian Basak z klasy 8c.

Serdecznie dziękujemy wszystkim kandydatom za aktywne przeprowadzenie kampanii wyborczej, komisji oraz całej społeczności szkolnej za organizację wyborów i udział w głosowaniu głosowaniu. Nowowybrani członkowie Prezydium Samorządu Uczniowskiego dokonają w najbliższym czasie wyłonienia spośród swojego grona osoby piastującej przez najbliższy rok funkcję Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Najważniejszym zadaniem spoczywającym na Prezydium Samorządu Uczniowskiego oraz Opiekunach w bieżącym roku jest realizacja na terenie szkoły Szkolnego Budżetu Obywatelskiego w ramach którego nasza szkoła jako jedna z dziesięciu w Lublinie zagwarantowała sobie kwotę 4000 zł.

Zapraszamy do zobaczenia zdjęć z przebiegu głosowania w galerii zdjęć.

Arkadiusz Majewski, Ewa Cydejko, Agnieszka Bartkow-Lewandowska, Robert Struski

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 45 w Lublinie

Pin It