22 listopada 2021 r. upłynął termin zgłaszania projektów do Szkolnego Budżetu Obywatelskiego. Zgłoszonych zostało 8 projektów, a komisja złożona z opiekunów Samorządu Uczniowskiego zatwierdziła prawidłowość ich przygotowania. Zbliżający się tydzień zostanie przeznaczony na promocję zgłoszonych przedsięwzięć i poinformowanie społeczności szkolnej o przewidywanych w ramach projektów działań. W środę 27 października 2021 r. planowany jest w naszej szkole Dzień Szkolnego Budżetu Obywatelskiego. W piątek 29 października 2021 r. odbędzie się natomiast szkolne głosowanie pozwalające wyłonić projekty, które powinny otrzymać dofinansowanie. Do rozdysponowania jest kwota 4000 zł. Głosowaniu będą podlegać projekty wymienione w poniższej tabeli. Ich kolejność została ustalona na podstawie dat złożenia poszczególnych wniosków.

Uczniowie, którzy realizują zajęcia w formie pracy zdalnej będą mogli zagłosować na wybrany przez siebie projekt w specjalnym zespole przygotowanym w aplikacji MS Teams 29 października do godziny 15:00.

Numer projektu Tytuł projektu i krótki opis działań Szacowany koszt
 P1 "Ławki dla każdego". Zakup ławek do wykorzystania na korytarzach szkolnych pozwalających na wygodny relaks w trakcie przerw.  2000 zł
 P2 "Mobilne Miasteczko Rowerowe". Wykonanie trasy wyposażonej w demontowane znaki pionowe służącej do doskonalenia nauki jazdy i zdawania egzaminu na kartę rowerową.  655 zł
 P3 "Kulturalna Strefa Relaksu" Organizacja na korytarzu pierwszego piętra segmentu B miejsca wyposażonego w miękkie pufy oświetlonego za pomocą LED. Wykonanie graffiti na ścianach oraz zapewnienie nagłośnienia.  3150 zł
 P4 "Tablica dla społeczności szkolnej korzystającej z sali B7" Zakup i montaż tablicy białej suchościeralnej w sali B7 pozwalającej podnieść standard pracy zarówno uczniów, jak i nauczycieli.  200 zł
 P5 "Kino w szkole" Organizacja cyklu seansów filmowych dla społeczności szkolnej.
 750 zł
 P6 "Zdalny Konkurs z użyciem aplikacji Minecraft" Organizacja konkursu dla uczniów SP 45 w formie zdalnej z wykorzystaniem aplikacji Minecraft.  150 zł
 P7  "Drzewo Pana Cogito" Uczczenie pamięci Patrona Szkoły poprzez posadzenie drzewa nazwanego od imienia jednego z bohaterów jego twórczości. Adaptacja terenu wkoło drzewa.  400 zł
 P8 "Mikołajkowy Konkurs Łyżwiarski" Przeprowadzenie szkolnego konkursu na Zimowym Orliku w zakresie umiejętności łyżwiarskich uczniów SP 45.  280 zł
Pin It