Drukuj
Prosimy o wypełnienie w wersji papierowej i dostarczenie do sekretariatu szkoły lub świetlicy szkolnej "Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej" oraz "Klauzuli informacyjnej" do dnia 24 czerwca 2022 r.
Dziecko do świetlicy będzie można także zapisać we wrześniu. Poniżej przekazujemy niezbędne druki.